Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

November, 2010

 
Foreldrerådsmøte laurdag 30. okt. 2010   Alle klassar tilstades. Endringar pga. at elevar har bytta klasser: 1B: Vara Solveig Nyvoll Solveig Nyborg er ny repr. og Anna Cecile Skeidsvoll ny vara. 2B: Kurt Sørås er ny repr., Dag Rune Lid framleis vara.   Innleiing v/forman...
11-11-2010
Antall ord: 1862
 
Framnesbasaren 2010 gjekk av stabelen 6. november. Nytt i år var at den vart avvikla i peisestova. Det var god oppslutning og mykje godt å bite i. Minishine song, og Arne Opsahl-Engen hadde andakt. Det kom inn kr. 67 900 denne gongen, og det er me svært takksame for. Framnes kr. vgs. ta...
11-11-2010
Antall ord: 189
 
# Årets misjonsprosjekt på Framnes støttar arbeidet blant moderne slavearbeidarar i dei ulovlege steinknuseverka i India. Prosjektet, som vert drive av Normisjon, arbeider for å betre livsvilkåra for dei utnytta og fattige menneska.På nettsiden til Normisjon kan me lesa:Steinknusever...
09-11-2010
Antall ord: 1354
 
Laurdag 30. oktober var det på ny duka for foreldrehelg eller foreldrelaurdag som det også vert kalla. Foreldre i frå fjern og nær kom denne laurdagen for å vitja Framnes, treffa sin håpefulle, gå på foreldresamtale, treffa andre foreldre, få informasjon og oppdatering på kva som...
08-11-2010
Antall ord: 202
 
Foreldrerådsutvalet 2010/11 1A: Jarle Sørås, formann, – jarle.soras@online.no Vara: Anne Laupsa Bjelland 1B: Solveig B. Nyborg Vara: Anna Cecile Skeidsvoll 1C: Torleiv Tislevoll Vara: Anita Solbakk 2A: Kjetil Bruvik Vara: Johannes Ådnanes 2B: Knut Sørås Vara Dag Rune Lid 2...
01-11-2010
Antall ord: 114
 
Elevar og foreldre ved Tryggheim vgs. på Nærbø i Rogaland har starta ein aksjon for å prøve å nå fram til politikarane våre med bodskapen om at det ikkje er rettferdig at elevar i private skular må betale inntil 15 % av statsstønaden i skulepenger, og at det ikkje er rettferdig a...
01-11-2010
Antall ord: 77
Side 1 |