Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Februar, 2012

 
#Vaktmeistrane på Framnes har i løpet av dei siste tre-fire åra pussa opp om lag 70 rom i internatbygget Framheim. Det er montert ekstra lag med lydisolerande gipsplater, tak og vegger er måla, romma har fått nye garderobeskap, og nye lydtette dørar er montert. I tillegg har fastmonte...
24-02-2012
Antall ord: 507
 
#25 av elevane på VG2 har valt psykologi som programfag. Fem timar i veka studerer dei tema som barndom, ungdom, tankar, kjensler, utvikling, læring og oppbygginga av hjernen – for å nemna noko av det som høyrer til faget. For tida arbeider vi med kunnskap og kreativitet. Kva slags k...
23-02-2012
Antall ord: 383
 
Heimesida til Framnes KVGS har fått nytt fotogalleri. Du finn det i hovudmenyen. Her vil nye fotoseriar verta lagt inn etter kvart som dei er ferdige. Albuma viser turar, hendingar og anna kjekt elevar og lærarar har vore med på. På litt lengre sikt skal det også lagast eit videogalle...
17-02-2012
Antall ord: 54
 
#– Me er imponerte over kor mykje pengar elevane har klart å samla inn til misjonsprosjektet. Det er heilt unikt, seier styreleiar i Mercy Ships Norge, Erling Natvig. Han og ektefellen Solfrid Quist Natvig, som også er styremedlem i organisasjonen, deltok på foreldrehelga. Me nytta hø...
16-02-2012
Antall ord: 431
 
#– Kva er verdas viktigaste bilete? Eit måleri på eit eller anna kjent kunstgalleri? Nei, det er sjølvbiletet ditt! Orda kjem frå Andreas Gravdal (30), ungdomsvitar, forfattar og føredragshaldar. Han hadde seminar om identitet for elevane på Framnes under foreldredagen. Med utgangs...
16-02-2012
Antall ord: 859
 
#På fellesamlinga under foreldredagen i helga kunne leiinga i misjonsprosjektet gleda forsamlinga med strålande nytt. Misjonsprosjektet har passert 915.000 kroner i innsamlinga til Mercy ships! Draumen om å nå éin million kroner er svært nær. Foreldra og dei tilsette på Framnes er m...
12-02-2012
Antall ord: 193
 
#Tysdag 7. februar hadde Framnes KVGS besøk av 22 hospitantar. Målet for tiandeklassingar frå Strandebarm skule, Kvam ungdomsskule, Jondal skule og Kvam kristne skule var å verta betre kjende med fagtilboda og miljøet Framnes kan tilby. Hospitantordninga er ein del av faget Utdanningsv...
10-02-2012
Antall ord: 270
 
# Onsdag 1. februar la elevar på vg2 studieførebuande skuledagen til Bergen. Her delte me oss i grupper og hadde fagleg opplegg på ulike stader i byen i løpet av skuledagen. Realistane starta dagen med eit bedriftsbesøk hjå Karsten Moholt. Der fekk dei innblikk i arbeidsfelta til bed...
09-02-2012
Antall ord: 614
 
#Siste helga i januar var elevane i 3C på tur til Kvitfjell. Der venta både oppgåver og opplevingar. Elevane gjorde ein flott innsats som portdommarar i to worldcuprenn i telemark og fekk mellom anna vera med på kveldskøyring i bakken med glimrande vinterforhold, og fine opplevingar p...
09-02-2012
Antall ord: 583
 
Øystein Wigestrand, som er elev på Framnes KVGS, var raskast i det sjette løpet i Strandebarm vinterkarusell 24. januar. Han tok fyrsteplassen framfor John Olav Måge, Bjørnar Sandnes Lillefosse og Lars Tveitnes. Ifølgje arrangøren har Sandnes Lillefosse vunne dei fleste karusell-lø...
02-02-2012
Antall ord: 68
 
#Tradisjonen tru var det stor aktivitet på Framnesbasaren førre laurdag. Innsatsen frå arrangørar og deltakarar resulterte i om lag 71.000 kroner, som gode formål på skulen vil nyta godt av etter kvart. Det var over hundre menneske tilstades på basaren – som tydelegvis lever i best...
02-02-2012
Antall ord: 238
Side 1 |