Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

 
#Laurdag ettermiddag var det ikkje langt mellom non-stopen, seigemenna eller peparkakedeigen då miljøavdelinga diska opp den årelege peparkakebakinga siste laurdagen før jul. Sjå fleire bilete i galleriet
12-12-2010
Antall ord: 67
 
#Som de kanskje hugsar vann Framnes tidlegare i haust eit kjøken til den nette verdi av 70.000,- kr. Dette er no ferdig montert på Hemsen over peisetova og vart førre helg teken i bruk då me arrangerte Open Helg med Gospelnight og talentiade til inntekt for misjonsprosjektet. Les meir o...
11-12-2010
Antall ord: 412
 
Me skriv desember i kalendaren, adventstida er over oss og julestria har for dei mest ihuga gåvekjøparane satt inn for lengst. Tentamenstresset og presset har slått inn for fullt både hjå lærarar og elevar, men heldigvis finn me våre pusterom i ein heltisk kvardag: møtetema har dei...
08-12-2010
Antall ord: 193
 
Foreldrerådsmøte laurdag 30. okt. 2010   Alle klassar tilstades. Endringar pga. at elevar har bytta klasser: 1B: Vara Solveig Nyvoll Solveig Nyborg er ny repr. og Anna Cecile Skeidsvoll ny vara. 2B: Kurt Sørås er ny repr., Dag Rune Lid framleis vara.   Innleiing v/forman...
11-11-2010
Antall ord: 1862
 
Framnesbasaren 2010 gjekk av stabelen 6. november. Nytt i år var at den vart avvikla i peisestova. Det var god oppslutning og mykje godt å bite i. Minishine song, og Arne Opsahl-Engen hadde andakt. Det kom inn kr. 67 900 denne gongen, og det er me svært takksame for. Framnes kr. vgs. ta...
11-11-2010
Antall ord: 189
 
# Årets misjonsprosjekt på Framnes støttar arbeidet blant moderne slavearbeidarar i dei ulovlege steinknuseverka i India. Prosjektet, som vert drive av Normisjon, arbeider for å betre livsvilkåra for dei utnytta og fattige menneska.På nettsiden til Normisjon kan me lesa:Steinknusever...
09-11-2010
Antall ord: 1354
 
Laurdag 30. oktober var det på ny duka for foreldrehelg eller foreldrelaurdag som det også vert kalla. Foreldre i frå fjern og nær kom denne laurdagen for å vitja Framnes, treffa sin håpefulle, gå på foreldresamtale, treffa andre foreldre, få informasjon og oppdatering på kva som...
08-11-2010
Antall ord: 202
 
Foreldrerådsutvalet 2010/11 1A: Jarle Sørås, formann, – jarle.soras@online.no Vara: Anne Laupsa Bjelland 1B: Solveig B. Nyborg Vara: Anna Cecile Skeidsvoll 1C: Torleiv Tislevoll Vara: Anita Solbakk 2A: Kjetil Bruvik Vara: Johannes Ådnanes 2B: Knut Sørås Vara Dag Rune Lid 2...
01-11-2010
Antall ord: 114
 
Elevar og foreldre ved Tryggheim vgs. på Nærbø i Rogaland har starta ein aksjon for å prøve å nå fram til politikarane våre med bodskapen om at det ikkje er rettferdig at elevar i private skular må betale inntil 15 % av statsstønaden i skulepenger, og at det ikkje er rettferdig a...
01-11-2010
Antall ord: 77
 
Velkommen til Framnes på foreldrehelga i oktober. Programmet finn du her.
08-10-2010
Antall ord: 19
 
# Friluftsliv er, til realfaglærarane sin store irritasjon, eit populært fag på Framnes. I friluftsliv er naturen klasserommet og naturkreftene læremeistrane.
07-10-2010
Antall ord: 133
 
# IKEA Åsane har i lengre tid hatt eit utstillingskjøken ståande på Flesland.Då reklameavtalen deira med Avinor gjekk ut, bestemte IKEA seg for å gje bort dette kjøkenet til ein organisasjon som fortener det. Ein tidlegare Framneselev, no IKEA-konsulent, tipsa Miljøavdelinga om kon...
07-10-2010
Antall ord: 199
 
# Førre torsdag var det tid for det mange har venta på heilt sidan skulen starta i august: årets første måneskinstur. Inntektene gjekk sjølvsagt til misjonsprosjektet og du kan lesa meir på misjonsprosjektet sida.
05-10-2010
Antall ord: 58
 
Skuleruta 2010-2011 har fått med opplysningar om når internatet vert stengt og opna  i samband med feriane våre. Det vanlege er at internatet stenger kl. 16.00 siste dag før ferie, og at det opnar kl. 14.00 dagen før skulen begynner etter ferien. Du finn skuleruta under valet Sk...
29-09-2010
Antall ord: 67
 
No kan du få artiklar frå Framnes på RSS-lesaren din. Me har sett opp ein straum som sender alle nye artiklar. Dette skulle vere overkommeleg, men me vurderer å lage litt meir spissa RSSar slik at du kan abonnere t.d. på berre artiklar som sorterer under kategorien Nyhende eller under...
24-09-2010
Antall ord: 87
 
Det er nå lagt ut referat frå møte i foreldrerådsutvalet 14. august. Du kan lese det her. Du kan lese dette og fleire referat viss du vel Informasjon på toppmenyen, deretter Foreldre i sidemenyen og så Foreldreråd.
23-09-2010
Antall ord: 51
 
Foreldrerådsmøte 14. aug. 2010 Foreldrerepresentantar 2010/11 1A: Jarle Sørås Vara: Anne Laupsa Bjelland 1B: Vidar Almberg  Vara: Solveig B. Nyborg 1C: Torleiv Tislevoll Vara: Anita Solbakk 2A Kjetil Bruvik Vara: Johannes Ådnanes 2B: Brit Hilde Finstad ...
23-09-2010
Antall ord: 805
 
Misjonsprosjektet har fått sin eigen nettstad. Les om misjonsprosjektet på www.misjonsprosjektet.no.
23-09-2010
Antall ord: 23
 
I skrivande stund er heile hovudbygget på Framnes mørklagd. Berre nokre få strimer med lys tittar fram her eller der. Høgtalarar i alle delar av bygget ljomar horrormusikk så dei nesten høyrer det på Børvenes: Det er mørkegjømsel på Framnes.
11-09-2010
Antall ord: 163
 
Livet går sin gong på Framnes; elevane studerer, lærarane underviser, kjøkkenpersonalet kokar, administrasjonen administrerar. Det er gode dagar. Den siste veka har vore noko så sjeldant som mild, varm og utan regn, noko som har fått austlendingane til å lura på om alle rykta dei h...
10-09-2010
Antall ord: 242
Side 1 | 2 | Next |