Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

 
#Personalet på Framnes vil med dette ynskja elevar og alle Framnes-vener Godt Nyttår. Takk for året som har gått, takk for innsatsen og lukke til med året som kjem!
20-12-2012
Antall ord: 47
 
#Tidlegare Framnes-elev, Karoline Harnes frå Hærøy, er teken ut til å spela på landslaget (all-American soccer team) til National christian college athletic assosiation i USA. Harnes var russ på Framnes for to år sidan og studerer no på Palm Beach Atlantic University. Ho spelar til ...
20-12-2012
Antall ord: 101
 
#Tida går så fort. Akkurat no er elevane våre på veg heim for å feira jul og nyttår. I går var det juleavslutning med festmiddag, der personalet stod for serveringa, og førjulssamling i auditoriet – med underhalding, song og "mat for sjela". Seinare på kvelden var det kveldsgudst...
19-12-2012
Antall ord: 123
 
#Hjelpsame elevar deltek i siste innspurt med pakking av bladet Ljosglytt. No går elevlagsbladet i posten, og er forhåpentlegvis framme til jul. Foto og video: Berit H. Byrkjeland   Sjå video HER!
18-12-2012
Antall ord: 72
 
#Som dei fleste allereie har oppdaga er skulen si nettside fått eit løft med ny layout og betre struktur. Me håpar alle finn fram!For å letta leitinga prøver me no å losa dei ulike brukargruppene inn i sida. Nye søkjarar kan gå rett inn i "Søkjar", dagens elevar kan nytta seg av "E...
05-12-2012
Antall ord: 149
 
#Framnes har hatt tilbodet Toppidrett sykling i om lag eitt år no. Forutan standard sykkeltrening på asfalt er elevane også med på landevegssykling, som også omfattar terrengsykling. Dette vert rekna for å vera eit godt supplement, særleg i den kalde årstida. Det er mellom anna ein ...
05-12-2012
Antall ord: 140
 
#120 tiandeklassingar tok mot tilbodet om open helg på Framnes. Gjennom aktivitetar og presentasjonar fekk dei potesielle søkjarane eit lite innblikk i kva det vil seia å gå på Framnes. Gjestene fekk også oppleva helgas høgdepunkt, Talentiaden.Om lag 90 av gjestene overnatta på skul...
04-12-2012
Antall ord: 155
 
#Laurdag kveld var det "stinn brakke" på Framnes. Talentiaden 2012 presenterte 14 innslag, frå messingblåsarar og solosongarar til heftig rock og dans. Etter stemninga i salen å dømma likte elevane og dei tilreisande 10.klassingane det dei fekk høyra og sjå.The Siggs, med låta Up ab...
04-12-2012
Antall ord: 144
 
#Framnes skal gje eleven:* Rådgjeving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning* Oppdatert informasjon om utdanningsvegar i Noreg og andre land* Oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt* Opplæring i å finne og orientere s...
22-11-2012
Antall ord: 213
 
#Utgangspunktet:"Me lærer ikkje for skulen, men for livet"* Heile skulens ansvar* Skal "gjennomsyre" skulens måtsetting og visjon* Ta i bruk fagplanar enda meir aktivt* Fokus på tema gjennom seminar, andaktar, undervising, satsing på interesse- og ferdigheitstestar* Karrierevegleiing i ...
21-11-2012
Antall ord: 136
 
#Som på alle andre vidaregåande skular er omgrepet karrierevegleiing forankra i Opplæringslova.Difor satsar Framnes på:* Eigen yrkes- og studierådgjevar* Bevisst bruk av omgrepet karrierevegleiing* Å gjera karrierevegleiing til eit heilskapeleg omgrepI paragraf 22-3. Utdanning- og yrk...
21-11-2012
Antall ord: 198
 
#Årets misjonsprosjekt på Framnes samlar inn pengar til MAF (Mission aviation fellowship). For nokre veker sidan reiste Herdis Austevoll (lærar), Ingvild Bjelland (elev) og Henrik Sørås (elev og leiar for misjonsprosjektet) til Tanzania saman med representantar for MAF for å sjå ...
08-11-2012
Antall ord: 750
 
#Framnes har hatt fire studentar frå Bildøy bibelskule på besøk i to veker. T2-teamet, Gunnar Eldevik, Martin Albertsen, Hanne Maria Heggseth og Hanna Knudsen, har vore med på faste arrangement som møter og KRIK. Dei har sjølve teke ansvaret for temakveldar der ein har sett søkely...
06-11-2012
Antall ord: 143
 
#Kristin Rydland Haukeland, ein av fyrsteklassingane på Framnes, er kreativ på mange område. Ikkje minst når det gjeld musikk. Men ho er også glad i å fotografera.
01-11-2012
Antall ord: 47
 
#Ein av norsklærarane på Framnes, Tore Vaag (36), gjorde alvor av draumen om å gje ut si eiga diktsamling. En fortærende ild, som kom ut for kort tid sidan, inneheld førti dikt i ulike sjangrar. Dei fleste er skrivne i løpet av dei siste tre åra.– Det er ei ærleg diktsamling, ei ...
01-11-2012
Antall ord: 348
 
#Elevar, lærarar, foreldre og andre vener av Framnes sprang inn 730.000 kroner til misjonsprosjektet under misjonsløpet i går. Det er rett og slett imponerande innsats for MAF. Gratulerer!Foto: Sindre Nyborg og Karoline Lillemo
01-11-2012
Antall ord: 53
 
#Daniel Lyngstad (22) frå Klepp på Jæren går sine eigne vegar. Det vil seia, han går saman med Jesus på loffen dit Meisteren leier han.Daniel starta loffeturen på Klepp i slutten av august, og målet er å loffa rundt i Sør-Noreg, via Bergen, Ålesund, Trondheim, Oslo og Kristian...
01-11-2012
Antall ord: 846
 
#I slutten av september var elevene på Friluftsliv 2 så heldige å få være to dager ombord på Seladon, en tomastra seglkutter på 60 fot. Båten ble bygt i Svoldal i Hardanger i 1937.Seladon ble restaurert og sertifisert i løpet av 14 år og er nå et kursfartøy som holder til på Sm...
01-11-2012
Antall ord: 191
 
#Tur til Tjønshaugtjørn 23. august:3a og 3b sin opningstur skulle i år kombinerast med måloppnåing i kroppsøvingsfaget. Kompassa blei derfor pakka i sekkane, innimellom flatklemte pølsebrød og halvvegs tinte pølser. Turen gjekk til Tjørnshaugtjørn. Etter ein våt orienterings...
01-11-2012
Antall ord: 133
 
#23. august padla elevane i 2C avgarde i kajakk med kursen mot Botnen, ein fantastisk sidefjord i Hardangerfjorden. Les kva elevane sjølve skriv om turen:Tekst: Martine Sjøen og Gunhild MisjeTorsdag morgon den 23 august, sette 30 spente elevar seg i kvar sin kajakk og var klare til å...
01-11-2012
Antall ord: 497
Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next |