Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Mars, 2011

 
# Laurdagane freistar me å leggja til rette for gode opplevingar og aktivitetar for elevane.
23-03-2011
Antall ord: 74
 
#Kvart år arrangerer ein flokk Framnesvener basar på Fitjar.
23-03-2011
Antall ord: 255
 
#Idrettsklassen i 3. klasse er no på tur for å dømme i VM i telemarkkjøring på Rjukan. Du kan følgje dei på bloggen deira.
15-03-2011
Antall ord: 48
 
Orientering frå rektor ut frå referatet frå sist foreldreråd: Kaldt på elevromma, spesielt på Nesheim. Varmepumpa er automatisk styrt etter utetemperatur. Viss nokon frys må eleven ta kontakt med vaktmeister for å få utdelt ein varmeovn.   Dårleg sanitærforhold på Framhe...
15-03-2011
Antall ord: 1237
Side 1 |