Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Mars, 2015

 
#GOD PÅSKE! Administrasjonen på Framnes ynskjer tilsette og elevar ei god påskehøgtid med mange gode opplevingar, mykje glede, fine turar – og rom for ettertanke! Me snakkast onsdag 8. april. Då startar skulen opp igjen.
27-03-2015
Antall ord: 51
 
#I dag hadde ein del av elevane i tredje klasse litterær framføring i norsk. Elevene laga eit slags "program" der Sigbjørn Obstfelder, Jan Erik Vold og Paal Brekke diskuterte og framførde modernistisk lyrikk. Foto: Lisbeth F. Oma
27-03-2015
Antall ord: 55
 
# Framnes har besøk av seks flotte medarbeidarar frå Evangeliesenteret si avdeling i Østerbo ved Halden. Representantane for det landskjende alternativet i rusomsorga har delteke i undervisinga med faglege innspel, har hatt kveldsmøte på skulen og har delteke på morgonsamlingar. I ...
20-03-2015
Antall ord: 332
 
# (Arkivfoto) Dei siste åra har Framnes hatt mange søkjarar til skulen. Også i år er det gode søkjartal, med omlag 180 søkjarar til VG1. Nytt av året er at me har hatt ekstra mange søkjarar til andre klasse og tredje klasse. Fleire har allereie takka ja til plass. Totalt har 382 ...
20-03-2015
Antall ord: 189
 
# Då tredjeklassingane Ingrid Hatten og Eirin Venås utfordra medelevar til å bli med på ei aktivitetsveke, var det mange som tok utfordringa. Resultatet vart fire dagar med fargerike kreative aktivitetar, med aktiv trening og ein god porsjon humor. To rundar med spinning, ”babysymji...
13-03-2015
Antall ord: 240
 
# Solveig Heide Nedkvitne (22), russ på Framnes i 2011, held på med det andre studieåret i lektorutdanninga ved NTNU i Trondheim. Målet er å ta master i geografi om tre år. I tillegg studerer ho engelsk. I dag er Solveig tilbake for å vera engelsklærar for tre klassar i ei veke. H...
13-03-2015
Antall ord: 332
 
# Elevar frå Framnes har nyleg vore ned på det rusførebyggjande prosjektet To or not to do. Les kva elevane skriv om deltakinga: "To do or not to do, er et rusforebyggende program av Stiftelsen Bergensklinikkene og blir formidlet til niendeklassene i Kvam via ung til ung formidlere. ...
13-03-2015
Antall ord: 226
 
Inntaksreglement for Framnes:
09-03-2015
Antall ord: 5
 
# Student Kristoffer Vågstøl (f.v.), lærar Kristoffer Norbye, PR-medarbeidar Sigve Ferstad og student Sigmund Husebø frå Bildøy bibelskule har vore på sjarmoffensiv på Framnes sidan onsdag (4.3.) – Hovudmålet er å reisa rundt og rekruttera elevar til Bildøy, og samstundes ska...
06-03-2015
Antall ord: 298
 
#Eirin Venaas (biletet) frå Framnes KVGS gjorde ein solid innsats i NM i bakketelemark i Oslo vinterpar i starten av februar. Det vart eit gull og to sølv til Venaas i dei tre disiplinane i juniorklassen. Gull i klassisk og sølv i sprint og paralell. Gratulerer så mykje!Sjå fleire f...
06-03-2015
Antall ord: 106
Side 1 |