Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Mai, 2014

 
# Heradstyret i Kvam vedtok måndag samrøystes den nye reguleringsplanen for Vikøy-evja. Dermed er planprosessen fram mot byggestart for den nye idrettshallen komen eit viktig steg vidare. Foto: Lars A. Oma
22-05-2014
Antall ord: 51
 
# Vegen over Vikøyevja til Framnes, som har vore brukt sidan 1980-talet, er historie. På måndag vart den gamle vegen stengd, og den nye vegen, som går langs bukta, vart opna for trafikk. Endringane er ein del av det store prosjektet på evja. Det kjem ny idrettshall, utandørsbanar, ga...
22-05-2014
Antall ord: 91
 
# Skulesekretær Berit H. Byrkjeland (62) tok til i jobben på Framnes 1. september 1998. I slutten av mai takkar ho av etter 16 års trufast teneste på skulen. – Det har vore ein god, spennande og interessant arbeidsplass, men no er eg klar for eit friare liv. Eg gler meg til å ta fr...
16-05-2014
Antall ord: 702
 
#Spelarutviklar i Brann og hovudtrenar for Brann 2, Helge Nilsen, vert idrettslærar på Framnes til hausten. Han startar i jobben 1. august og går inn som lærar i toppidrett fotball, aktivitetslære og i spesialundervising i 90 prosent stilling.Nilsen er tilsett i eit vikariat skuleåret...
11-05-2014
Antall ord: 250
 
#Fridomsdagen 8. mai vart markert på Framnes med helsing, diktlesing og avspeling av Kongesongen og Gud signe vårt dyre fedreland i auditoriet. Etterpå vart det lagt ned blomar ved minneplata for framneselevane som fall under krigen.Lærar Tore Vaag les diktet "17.mai 1940" av Nordahl...
08-05-2014
Antall ord: 136
Side 1 |