Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Juli, 2016

 
#   Den nye idrettshallen på Framnes reiser seg! No byrjar det for alvor å visa at eigarane til Framnes KVGS satsar. Me gler oss storleg til opninga av hallen i juni neste år! God sommar til elevar, tilsette, føresette og alle andre Framnes-vener! Foto: Lars A. Oma
05-07-2016
Antall ord: 88
 
#Elevstemnet 2016 (17. - 19. juni.)Fredag ettermiddag var dei første på plass med stor gjensynsglede og mimring frå «gamle dagar». Men det store innrykket kom først på laurdag. Etter ein god lunsj var det jubilantsamlingar, der kvart kull samlast på kvar sine klasserom. Det var mykj...
05-07-2016
Antall ord: 304
 
Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2016! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
05-07-2016
Antall ord: 34
 
#Her kjem ein litt forsinka rapport frå turen til Herand: (betre seint enn aldri)30.mai reiste klasse 1a, 1b og 1c til Herand, og kombinerte tur med litt geografi- og naturfagsundervisning. Gruppen delte seg i to, og mens noen gikk kulturstien, gikk resten av gjengen til toppen av Samlanut...
05-07-2016
Antall ord: 166
Side 1 |