Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

August, 2012

 
#"Me treng eit sterkt indre for å stå imot eit stadig meir krevande ytre"!Tysdag 14. august hadde psykolog og kurshaldar Trond Haukedal (t.v. på biletet) seminar på Framnes om motivasjon og korleis me kan yte vårt beste som arbeidstakarar. Med stort engasjement og mykje humor peika ...
17-08-2012
Antall ord: 193
 
#Når kalenderen viser at halve august er passert og det samstundes vert servert fyrsteklasses grillmat, saft, kaker og kaffi på tunet – krydra med eit yrande liv, er det ikkje tvil lenger: Det nærmar seg skulestart. Til helga brakar det laus med oppstartshelg for nye og gamle elevar...
17-08-2012
Antall ord: 84
 
#Årets brannøving på Framnes var av det kreative slaget. Dei tre vaktmeistrane på skulen laga eit fiktivt internatrom som vart øvingsobjekt for personalet. Ei fredeleg stund på "internatet" vart plutseleg omgjort til eit røykfylt drama. Som de ser av biletet var lærar Sverre Lin...
17-08-2012
Antall ord: 98
 
#Det kan vera lurt å droppa innkjøp av kostbare skijakker og skibukser før skulestart. No er det mogeleg å skaffa seg fyrsteklasses skiklede til ein svært god pris gjennom Framnes. Skulen har fått tilbod på GoreTex-jakke og skibukse frå MissingLink som kan bestillast på opnings...
17-08-2012
Antall ord: 106
 
#Det er ikkje berre elevar, tilsette og sommargjester som interesserer seg for Framnes-halvøya. For nokre veker sidan var det observert hjort på tunet. Det stakkast dyret var ein tanke forvirra, særleg på fotballbanen. Etter  eit stund hoppa den unge hjorten rett inn i sikrings...
17-08-2012
Antall ord: 95
 
#Skuleåret 2011-2012 er historie. Me kan sjå tilbake på både meiningsfulle utfordringar og mange flotte opplevingar. Skulen vil takka tilsette, elevar og foreldre for samarbeidet og ynskjer alle ein god sommar!Biletet er frå personalavslutninga på Hardingasete måndag.
17-08-2012
Antall ord: 59
 
#På avslutningsfesten laurdag overleverte årets misjonsprosjekt på Framnes nesten 1,2 millionar kroner, nærare bestemt 1.160.000 kroner til Mercy Ships. Det er eit imponerande resultat som kjem til å gje mange fattige i Vest-Afrika eit nytt og betre liv.At misjonsprosjekta på Fram...
17-08-2012
Antall ord: 104
 
#Kva skal til for å skyta rakettar laga av 160 grams papir over den høgaste skulebygninga på Framnes? Det fann elevane i Fysikk 1 svaret på her om dagen.Fysikklærar Ole Bjørn Kristensen gav elevane i oppgåve å laga rakettar av papir og testa dei ut på ei oppskytingsrampe med tr...
17-08-2012
Antall ord: 197
 
#Det meste klaffa på årets aktivitetsdag førre torsdag. Vêret og arrangementet la til rette for eit yrande liv på Framneshalvøya med ei lang rekkje aktivitetar, som fotballcup, sandvolleyballcup, ballansegang på tau, frisbee, bueskyting og ikkje minst tautrekking. Primus motor og ...
17-08-2012
Antall ord: 89
 
#Mission Aviation Fellowship (MAF) gjekk sigrande ut som mottaker av neste års misjonsprosjekt på Framnes etter presentasjonsrunden fredag. Etter fyrste avstemning var det tre organisasjonar som peika seg ut, Mercy Ships, Normisjon og MAF. Til slutt fekk MAF flest stemmer.MAF sitt pro...
17-08-2012
Antall ord: 128
Side 1 |