Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

August, 2016

 
#Elevane på Framnes kan sjå tilbake på mange fine oppstartsturar i august.Har du lyst til å sjå fleire foto og videofilmar? Gå inn på Facebook HER:
30-08-2016
Antall ord: 51
 
Skulen har framleis problem med sentralbordet sitt, i varierande grad. Dersom du ikkje får kontkakt med skulen, kan du ringja tilsynstelefonen, mobil til tilsette eller sende e-post. Me arbeider med å få ordna dette så snart som mogeleg.
24-08-2016
Antall ord: 38
 
#UDIR har kome med eit nytt rundskriv om fråvær, som gjeld frå 1. august 2016:Du finn det HER, under Skulereglement for Framnes, nederst på sida.
18-08-2016
Antall ord: 55
 
# I helga var det oppstart for skuleåret 2016/2017, med nye og gamle elevar, foreldre og tilsette på tunet. Foreldresamtalar, opningsfest, klassesamlingar, middag, kafé og masse aktivitetar. Lukke til med skuleåret alle saman. Me gler oss! Sjå videoen frå opningshelga HER:   V...
16-08-2016
Antall ord: 77
 
# Velkomen til nytt skuleår, med obligatorisk oppstart laurdag 13. august! Me ser fram til at tunet her skal bli fullt av liv igjen, og takknemlege for at de føresette lar oss få «låne» dykkar dyrebare ungdomar! Me skal gjere det me kan for at elevane skal få eit flott og utbytterik...
05-08-2016
Antall ord: 268
Side 1 |