Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

September, 2010

 
Skuleruta 2010-2011 har fått med opplysningar om når internatet vert stengt og opna  i samband med feriane våre. Det vanlege er at internatet stenger kl. 16.00 siste dag før ferie, og at det opnar kl. 14.00 dagen før skulen begynner etter ferien. Du finn skuleruta under valet Sk...
29-09-2010
Antall ord: 67
 
No kan du få artiklar frå Framnes på RSS-lesaren din. Me har sett opp ein straum som sender alle nye artiklar. Dette skulle vere overkommeleg, men me vurderer å lage litt meir spissa RSSar slik at du kan abonnere t.d. på berre artiklar som sorterer under kategorien Nyhende eller under...
24-09-2010
Antall ord: 87
 
Det er nå lagt ut referat frå møte i foreldrerådsutvalet 14. august. Du kan lese det her. Du kan lese dette og fleire referat viss du vel Informasjon på toppmenyen, deretter Foreldre i sidemenyen og så Foreldreråd.
23-09-2010
Antall ord: 51
 
Foreldrerådsmøte 14. aug. 2010 Foreldrerepresentantar 2010/11 1A: Jarle Sørås Vara: Anne Laupsa Bjelland 1B: Vidar Almberg  Vara: Solveig B. Nyborg 1C: Torleiv Tislevoll Vara: Anita Solbakk 2A Kjetil Bruvik Vara: Johannes Ådnanes 2B: Brit Hilde Finstad ...
23-09-2010
Antall ord: 805
 
Misjonsprosjektet har fått sin eigen nettstad. Les om misjonsprosjektet på www.misjonsprosjektet.no.
23-09-2010
Antall ord: 23
 
I skrivande stund er heile hovudbygget på Framnes mørklagd. Berre nokre få strimer med lys tittar fram her eller der. Høgtalarar i alle delar av bygget ljomar horrormusikk så dei nesten høyrer det på Børvenes: Det er mørkegjømsel på Framnes.
11-09-2010
Antall ord: 163
 
Livet går sin gong på Framnes; elevane studerer, lærarane underviser, kjøkkenpersonalet kokar, administrasjonen administrerar. Det er gode dagar. Den siste veka har vore noko så sjeldant som mild, varm og utan regn, noko som har fått austlendingane til å lura på om alle rykta dei h...
10-09-2010
Antall ord: 242
Side 1 |