Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Nyhende

 
#Framnes skal gje eleven:* Rådgjeving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning* Oppdatert informasjon om utdanningsvegar i Noreg og andre land* Oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt* Opplæring i å finne og orientere s...
22-11-2012
Antall ord: 213
 
#Utgangspunktet:"Me lærer ikkje for skulen, men for livet"* Heile skulens ansvar* Skal "gjennomsyre" skulens måtsetting og visjon* Ta i bruk fagplanar enda meir aktivt* Fokus på tema gjennom seminar, andaktar, undervising, satsing på interesse- og ferdigheitstestar* Karrierevegleiing i ...
21-11-2012
Antall ord: 136
 
#Som på alle andre vidaregåande skular er omgrepet karrierevegleiing forankra i Opplæringslova.Difor satsar Framnes på:* Eigen yrkes- og studierådgjevar* Bevisst bruk av omgrepet karrierevegleiing* Å gjera karrierevegleiing til eit heilskapeleg omgrepI paragraf 22-3. Utdanning- og yrk...
21-11-2012
Antall ord: 198
 
#Hos oss er karrierevegleiiing eit satsningsområde. Det er eit omgrep som vert nytta i det norske skulesystemet i større grad enn tidlegare. Som kristen vidaregåande skule må Framnes fylla omgrepet med relevant innhald. Kva er karriere, og kva veg skal ein velgja i livet?Utforsk menyen ...
29-06-2012
Antall ord: 84
Side 1 |