Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Info om elevstemne

 
Elevlaget - staden for gode minner, re-union, fellesskap, ”gamle dagar” med meir -   Kven er me? Elevlaget er eit lag som har som mål å fremja at kontakten til Framnes vert oppretthalden etter at tida som elev eller tilsett er over. Elevlaget sitt styre er ein gjeng samansett...
31-07-2017
Antall ord: 396
Side 1 |