Søk

Søkeord
Avanserte ekstra-valg
Seksjoner
Kategorier
Dato intervall Fra
til

Foreldre

 
#Som foreldre er det naturleg å følgja med på korleis det går med dei unge håpefulle.Skulen vil etter beste evne leggje ut relevant informasjon. Utforsk menyen til venstre.
31-07-2017
Antall ord: 48
 
Godt nyttår!Det nærmar seg ny foreldredag. Her er programmet for laurdag 11. februar 2017!: Kjære foreldre og føresette! Takk for sist til alle som var på Framnes i haust, og velkommen tilbake til ny foreldredag laurdag 11. februar 2017! Program for dagen finn du p...
17-01-2017
Antall ord: 20725
 
Kjære alle foreldre/føresette!                                        &nbs...
04-10-2016
Antall ord: 11927
 
Kjære foreldre og føresette! 14. januar 2016 Takk for sist til alle som var på Framnes i haust, og velkommen tilbake til ny foreldredag laurdag 13. februar 2016! I haust hadde me ei lang klassesamling og noko kortare fellessamling i gymsal/auditoriet. Om vinteren har m...
15-01-2016
Antall ord: 6535
 
Program for foreldredagen 31. oktober 2015 vert slik: Kl.   08.00 - 09.30       Undervisning etter eigen timeplan ”      09.45 - 11.15       Kroppsøving. (Misjonsløpet) ”  &nbs...
30-10-2015
Antall ord: 741
 
Foreldrerådet i 2015/16 består av følgjande representantar for kvar klasse: 1A: Arne Johan Larsen; vara: Turid Tislevoll 1B: Oddrun Lund, vara: Rune Singelstad 1C: Sølvi Valdersnes, vara: Sverre Mørk 2A: Jon Sigve Sundnes, vara: Inger Bente H. Løvfall 2B: Britt Mari Gjerde, vara...
29-09-2015
Antall ord: 341
 
Referat Foreldrerådsmøte 14. febr. 2015 Desse møtte: Inger Bente Løvfall 1A, Jon Nedkvitne 1B,  Egil Skodvin 1C, Nina Stabell Øvreås 2A,  Arne Johan Sæle 2B,  Oddvar Ulltang 2C, Sigurd Dahle 3A, Erling Husabø 3B, Annette Børnes 3C, Harald Voster (rektor), Toru...
20-03-2015
Antall ord: 288
 
Program for foreldredagen 14. februar 2015:
30-01-2015
Antall ord: 5
 
Referat foreldrerådsmøte på Framnes laurdag 25. okt.  2014 Desse møtte: Ruth Farnes (1A), Anne Cecilie Skeidsvoll (1B), Trond Skutlaberg (1C), Nina Øvreås (2A), Arne Johan Sæle (2B), Julie Backer (2C), Sigurd Dahle (3A), Mari Lotte Kjøll (3B), Anette Børnes (3C), Harald V...
21-11-2014
Antall ord: 456
 
Referat foreldrerådsmøte laurdag 16. aug. 2014 1A: Ruth Farnes, vara: Inger Bente Løvfall 1B: Anne Cecilie Skeidsvoll, vara: Jon Nedkvitne 1C: Trond Skutlaberg, vara: Egil Skodvin 2A: Nina Øvreås, vara: Alf Kristian 2B: Arne Johan Sæle, vara: Arne Fonnaland 2C: Julie Backer, ...
28-08-2014
Antall ord: 384
 
Foreldrerådsmøte laurdag 1. febr. 2014 Desse møtte: 1A: Lina Stabell Øvreås 1B: Kate Lillevik 1C: Geir Inge Eide 2A: Ragnhild N. Lindaas 2B: Atle Bredesen 2C: Anette K. Bønes 3A: Brit-Hilde Finstad 3B: Arild Toft 3C: Eva Sandtorv I tillegg møtte rektor Harald Voster, und....
26-06-2014
Antall ord: 335
 
Foreldrerådsmøte laurdag 26. okt. 2013 Rektor orienterte om gjeldande ordningar for å søkje seg fri frå undervisninga. Sak 1. Sovero vart drøfta. Det kom forslag å innføre lister igjen i helgene, kanskje spesielt søndag kveld. Administrasjonen og elevrådet konkluderer. S...
06-02-2014
Antall ord: 219
 
På iSkole kan alle foreldre følgje med på eleven sine vurderingar/prøver, fråvær og evt. andre ting som blir lagt ut. For å kome inn der treng ein brukarnamn og passord. Første gong må ein få tilsendt brukarnamn og passord frå Framnes.  Så ta kontakt. Ved pålogging er br...
13-11-2013
Antall ord: 176
 
Faste arrangement på Framnes: Her får du kort info om nokre faste arrangement på Framnes der foreldre er invitert. Detaljert program blir sendt heim til foreldre ca. 3 veker før arrangementet, samt lagt ut på heimesida. Skulestart: Opningssamling kl. 12.00. Varer ca. 1 time. Klass...
17-10-2013
Antall ord: 176
 
Foreldreådsmøte laurdag 17. aug. 2013 1A: Nina Stabell Øvreås; vara: Alf Kristian Aadland 1B: Esther Kristiansen 1C: Geir Inge Eide; Elisabeth Eikrem Åmdal 2A: Jaspreet Ahluwalia; vara: Ragnhild N. Lindaas 2B: Atle Bredesen;  vara: Arve Husa 2C: Anette K. Bønes;  var...
19-09-2013
Antall ord: 355
 
Referat Foreldrerådsmøte laurdag 9. febr. 2013 1A: Britt Spjeld; 1B: Cato Lyngøy; 1C: Randi Minde; 2A: Alis Nortveit; 2B: Åse Enes, 2C: Eva Sandtorv; 3A: Britt Rød, 3B: Møtte ikkje, 3C: Ivar Espelid Rutiner: * Foreldrekontaktane sender ut referat til sine klassar. Ein kort versjo...
02-05-2013
Antall ord: 368
 
Referat: Foreldrerådsmøte  Framnes Vidaregående Skule Dato: Lørdag 27.okt.2012 Tilstede: Jeg ble «valgt « til referent etter at vi hadde gjennomgått hvem som var tilstede og har derfor ikke oversikt over hvem som ikke var tilstede. Sak 0 Møte ble innledet med oppfølgin...
10-01-2013
Antall ord: 1428
 
Referatet må bli sendt ut tidlegare.Frå sist referat:Ventilasjonsanlegget i rom 4 – 7. Vedlikehaldsleiar hentar inn prisar. Men det må sjåast i samanheng med evt. framtidig bygging. Men må òg sjå på ventilasjonsanleggett på kort sikt.Leksehjelp: Har vore etterspurt i realfag. Sk...
20-02-2012
Antall ord: 1188
 
Jeanine Heide orienterte litt om si stilling som sosiallærar og jobben på internatet.  Ma. «krig» mellom 1. og 3. klasse.  Har i år følt at det har vore roleg. Men det som er nytt i år er at 3. klasse har vore snill, men nokre i 1. klasse prøver å yppe seg mot 3. klasse ...
21-11-2011
Antall ord: 1218
 
1A: Dagfinn Trohjell 1B: Liv Svanhild Osland Grøneng,  Vara: Randi Engevik Mikkelsen 1C: Eva Sandtorv , Vara: Else-Marie Knutsen Misje 2A Svein Arthur Pedersen , Vara: Vidar Aasgård 2B: Solveig Nyborg , Vara: Anne Cecilie Skeidsvoll 2C: Anita Solbakk, Vara: Vidar Almberg 3A:...
20-09-2011
Antall ord: 506
Side 1 | 2 | Next |