Søknadsskjema

 

Søkjar

 
 
 
 
 
 
Personnnummer :: 11 siffer utan mellomrom
 
 
 
 

Kontaktinformasjon til forsørgjararane mine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dersom skulen også skal sende opplysningar om deg til ein annan person enn den/dei du har oppgjeve under "Forsørgjarane mine" gjev du opplysningar om det her.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eg søker følgjande utdanning

 
 
 

Språk

 
Språk i ungdomsskulen
 

 
Obligatorisk framandspråk
 
Det vert berre undervist i Fransk 2 dersom det er nok søkjarar til faget ved skulestart.
 

Romval

 

 

Særskild grunnlag

 

 

All skulegang etter grunnskulen

 
Vitnemål eller stadfesting må være vedlagt.
 
 
 
 

Robotbeskyttelse

 
Skriv inn den svarte teksten du ser på bilete. Du skal ikkje ta med dei lyse bokstavane når ein tastar inn strengen.
 
  
 

Stadfesting