Foreldreådsmøte laurdag 17. aug. 2013


1A: Nina Stabell Øvreås; vara: Alf Kristian Aadland

1B: Esther Kristiansen

1C: Geir Inge Eide; Elisabeth Eikrem Åmdal

2A: Jaspreet Ahluwalia; vara: Ragnhild N. Lindaas

2B: Atle Bredesen;  vara: Arve Husa

2C: Anette K. Bønes;  vara: Nils-Einar Johansen

3A: Brit Helen Finstad; vara: Jon Harald Kjærland

3B: Jørgen Knudsen; vara: Arild Toft

3C: Eva Sandtorv

 

Rektor orienterte:

Admin. har registrert e-post-adresse  på foresatte  i iSkole på dei foreldre som har oppgitt e-post- adresse. Oppfordre dei som ikkje har registrert e-post-adresse  må gi beskjed til administrasjonen. Referat frå foreldrerådsmøtet:

a)   Eit fullstendig referat blir sendt ut til alle foreldre, via foreldrekontaktane.

b)   Eit forkorta referat blir lagt ut på Framnes si heimeside. Jostein sender ut klasseliste med foreldre til foreldrekontakten.

Framnes har i regelverket vårt at bekymringsmelding for elevar over 18 år blir sendt til foreldre. Framnes hadde tidlegare at elevar fekk berre ein utanlandstur i løpet av tre år. Det er no endra til at elevar kan få to turar i løpet av tre år.


Val:

Leiar: Geir Inge Eide (1C) Nestleiar: Jaspreet Ahluwalia (2A) Jostein Moldsvor vart vald til referentInnspel frå klassane:

Innetid og inn på rommet-tid på fredag og laurdag: Ønska reduksjon med ein halv time. Framnes er blitt meir restriktiv med bruk av PC i timane, og det er foreldra nøgde med.

Minner om at innleveringsfristen for elevane er satt til kl. 21.00, og ikkje kl. 24.00 som tidlegare.Vedtak: Foreldrerådet ønsker inn-på-rommet-tid kl. 01.30 i helgene. Innspelet går til administrasjonen og internatråd.  Admin gjer vedtak.Forslag til rutine for skule-heim-samarbeid vart lagt fram av rektor. Blir tatt opp igjen på neste foreldrerådsmøte.


Refr. Jostein