Foreldrerådsmøte laurdag 26. okt. 2013

Rektor orienterte om gjeldande ordningar for å søkje seg fri frå undervisninga.


Sak 1.

Sovero vart drøfta. Det kom forslag å innføre lister igjen i helgene, kanskje spesielt søndag kveld.

Administrasjonen og elevrådet konkluderer.


Sak 2.

Rutine for samarbeid mellom skule og heim. Rektor la fram ei skisse. Dei som er representant må gi beskjed til vara viss ein sjølv ikkje kan kome.


Sak 3.

Tidsfrist for innleveringsoppgåver. Lærarane er blitt orientert om at tidsfrist for innlevering er framskynda frå kl. 24.00 til kl. 21.00 . Elevane klagar over at nettet kan bli noko treigt om kvelden.Innspel frå klassane:

Saker som kom opp galdt lekser, leksetid, leksehjelp, undervisningsformer, russetid, mat/måltid.

Administrasjonen tek aktuelle saker vidare til skulen.Refr. Jostein