Foreldrerådet i 2015/16 består av følgjande representantar for kvar klasse:

1A: Arne Johan Larsen; vara: Turid Tislevoll

1B: Oddrun Lund, vara: Rune Singelstad

1C: Sølvi Valdersnes, vara: Sverre Mørk

2A: Jon Sigve Sundnes, vara: Inger Bente H. Løvfall

2B: Britt Mari Gjerde, vara: William Middleton

2C: John Olav Ingvartsen, Ørjan Hummelsund

3A: Nina Stabell Øvreås,  vara: Signe Byrkjeland

3B: Kate Lillevik, vara Bente Iren Fonneland

3C: Jan Olav Åmdal, vara: Els Geelen


Sak 1: Val:

Leiar: Britt Mari Gjerde (2B), Tlf. 93 08 94 41

Nestleiar: John Sigve Sundnes (2A), Tlf. 91 88 31 53


Sak 2: Rutine for foreldrerådsutvalet:

Rektor delte ut og orienterte om ordninga med og rutiner for foreldrerådsutvalet.

Framnes sender ut invitasjon til foreldrelaurdagane 3-4 veker før laurdagen. Saker må difor vere tatt opp med rektor seinast ein mnd. før foreldrelaurdagen.


Sak 3: Innspel frå klassane.

Foreldrerepresentantane orienterte om saker som vart tatt opp på klassesamlingane. Samtale.


Sak 4: Rektor orienterte litt om ein del saker som var oppe i foreldrerådet i fjor.

  • · Oktober: Klassemiljø og klima for læring i klassa.
  • · Februar: Elevane sin databruk på fritida. Går det ut over skulearbeidet?


Referent:

Jostein Moldsvor