Innhold

Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2018! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
Vedlegg:
Last ned denne filen (10 års.jpg)10 års.jpg[ ]3165 Kb
Last ned denne filen (30 års a.jpg)30 års a.jpg[ ]2837 Kb
Last ned denne filen (40 års.jpg)40 års.jpg[ ]2618 Kb
Last ned denne filen (5 års.jpg)5 års.jpg[5-årsjubilantane]2449 Kb
Last ned denne filen (50 års.jpg)50 års.jpg[ ]2959 Kb
Last ned denne filen (55 års.jpg)55 års.jpg[ ]2963 Kb
Last ned denne filen (60 års.jpg)60 års.jpg[ ]2733 Kb
Last ned denne filen (65 års.jpg)65 års.jpg[ ]2364 Kb
Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2017! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2016! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)

Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2015! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
Vedlegg:
Last ned denne filen (20-årsjubilant - 2015 - A.jpg)20-årsjubilant - 2015 - A.jpg[Gruppefoto av 20-årsjubilantane (versjon A)]5535 Kb
Last ned denne filen (20-årsjubilant - 2015 - B.jpg)20-årsjubilant - 2015 - B.jpg[Gruppefoto av 20-årsjubilantane (versjon B)]6966 Kb
Last ned denne filen (30-årsjubilantar -2015.jpg)30-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 30-årsjubilantane]7153 Kb
Last ned denne filen (40-årsjubilantar -2015.jpg)40-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 40-årsjubilantane]7236 Kb
Last ned denne filen (5-års-jubilant - 2015.jpg)5-års-jubilant - 2015.jpg[Gruppefoto av 5-årsjubilantane]6003 Kb
Last ned denne filen (50-årsjubilantar -2015.jpg)50-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 50-årsjubilantane]4379 Kb
Last ned denne filen (55-årsjubilantar -2015.jpg)55-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 55-årsjubilantane]8106 Kb
Last ned denne filen (60-årsjubilantar -2015.jpg)60-årsjubilantar -2015.jpg[Gruppefoto av 60-årsjubilantane]5386 Kb
Her kan du lasta ned jubilantgruppefoto frå elevstemna 2014! (klikk på vedlegget, og når biletet har opna seg på skjermen kan du lasta det ned ved å høgreklikke i biletet. Lukke til!)
Vedlegg:
Last ned denne filen (20 jub.JPG)20 jub.JPG[Foto av 20-årsjubilantane]2995 Kb
Last ned denne filen (30 jub.JPG)30 jub.JPG[Foto av 30-årsjubilantane]2698 Kb
Last ned denne filen (40 jub.JPG)40 jub.JPG[Foto av 40-årsjubilantane]2595 Kb
Last ned denne filen (5 jub.JPG)5 jub.JPG[Foto av 5-årsjubilantane]3012 Kb
Last ned denne filen (50 jub.jpg)50 jub.jpg[Foto av 50-årsjubilantane]1397 Kb
Last ned denne filen (55 jub.jpg)55 jub.jpg[Foto av 55-årsjubilantane]1370 Kb
Last ned denne filen (60 jub ver1.jpg)60 jub ver1.jpg[Foto av 60-årsjubilantane versjon 1]849 Kb
Last ned denne filen (60 jub ver2.jpg)60 jub ver2.jpg[Foto av 60-årsjubilantane versjon 2]1778 Kb