Kjære foreldre og føresette!

14. januar 2016Takk for sist til alle som var på Framnes i haust, og velkommen tilbake til ny foreldredag laurdag 13. februar 2016!

I haust hadde me ei lang klassesamling og noko kortare fellessamling i gymsal/auditoriet. Om vinteren har me ei noko kortare klassesamling (ca 1 time) og noko lengre fellessamling (ca 1,5 time).  Kontaktlærarane har ansvar for tema i klassemøtet. Ta kontakt med dei dersom det er noko de vil ta opp i klassen!

Både samtalane i klassen, og den einskilde samtale med kontaktlærarane eller andre lærarar er viktig. Kontaktlærarane vil ta opp aktuelle tema for klassen, og det er også høve å ta opp andre tema i det same foraet. Når det gjeld den einskilde samtale, så melder de dykk på til samtale direkte til den/dei som de vil snakke med. (Sjå vedlegg.) De må melde dykk på i god tid dersom de har behov for samtale til eit spesielt klokkeslett. Påmelding innan fredag 5. februar 2016.

Det er svært viktig både for skulen og elevane at me har ein god dialog med heimen, og me vonar å snakke med mange av dykk. Me oppfordrar særleg foreldre som ikkje var til samtale i haust om å nytte høvet denne gongen. Dette er ein av måtane som me kan hjelpe kvarandre til å nå måla for opplæringa på den beste måten!

Det er mange som nyttar høvet til å betale for maten over giro. Det seier me takk for! Me ønskjer å halde fast på denne ordninga og ber om at besøkjande til helga betalar for middag over giro. Kontonummer og prisar er på neste side.


Velkommen til Framnes!


Med helsing

Harald Voster, rektor


Program for dagen vert slik:

(Me opnar for servering av middag kl. 13.00 for 3. kl. Dei andre klassane kjem etter klassemøtet.)

08.00 – 11.15             Undervisning for elevane

kl. 11.30-13.00          Fellessamling i auditoriet/gymsal:

Ord for dagen, elevinnslag og orientering.

VG1 – VG2

kl.  13.05-14.05         Klassemøte (foreldre og elevar) for alle klassane (leia av klassekontakten/foreldrerpr.) Stad: Klassen sitt klasserom.

”     14.10-18.40         Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre.

Påmelding skal skje til kontaktlærar (sjå vedlegg).


VG3

kl.  13.00                   Middag

”     13.30-14.30         Klassemøte (foreldre og elevar) for alle klassane (leia av klassekontakten/foreldrerpr.) Stad: Klassen sitt klasserom.

”     14.30-18.40         Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre.

Påmelding skal skje til kontaktlærar (sjå vedlegg). 

ALLE KLASSAR

kl.  15.30-17.30         Foreldrerådsmøte. Klasserom 7.

”     20.00-21.30         Samling i peisestova          .

Bassenget er ope frå ca 13.30. Har du lyst å ta deg eit bad, så hugs badetøy! (Badevaktene er på plass.)

Pris for middag (påfyll er gratis, kvelds er inkludert)

Vaksen:          100,-

Born:               50,-

Familie:          200,-

NB! Me bed om innbetaling til kontonr 3000.17.21034. Merk betalinga: Mat foreldredag

Frist for betaling 20. februar.

Mat:

Elevane smører lunsj ved frukosten. Det vert servert varm mat frå kl. 13.00.


Kl       13.00-18.00    Kafè i peisestova og andre tiltak for misjonsprosjektet

”          13.00-15.00    Middag i matsalen.

”          19.00-19.45    Kvelds

Skulen har dessverre ikkje ledige rom til overnatting. Andre som gjev tilbod om dette er:

Vågen rom – og hytteutleige, Vikøy               56 55 25 21 og 90 93 40 06

Hardangerfjord Hotell, Øystese                   56 55 63 00

Thon Hotel Sandven, Norheimsund              56 55 20 88

Vedlegg


ADRESSER/TLF.NR. KONTAKTLÆRARAR  FRAMNES 2015/16

Kontaktlærar 1 A
Heide, Jeanine

56550521

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

99622079

Solsvik, Eimund

56550512

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

41181717

Kontaktlærar 1 B
Sørheim, Ingvill

56550557

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

95880661

Hauger, Bjørn Ove

56550559

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

90203036

Kontaktlærar 1 C
Astrid H. Fylkesnes

56550557

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

95144731

Hatlen, Frede Joakim

56550559

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

97701998

Kontaktlærar 2 A
Bjelland, Ranveig

56550557

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

41570857

Vaag, Tore

56550525

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

90073660

Kontaktlærar 2 B
Bjelland, Håkon Stuvik

56550559

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

47407688

Kontaktlærar 2 C
Kruken, Andrea

56550557

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

91123221

Lindøy, Sverre

56550516

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

99642442

Kontaktlærar 3 A
Dysvik, Kjell

56550525

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

99452586

Strømme, Kjell

56550524

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

95800661

Kontaktlærar 3 B
Austevoll, Herdis G.

56550520

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

99452586

Oma, Lisbeth Fredheim

56550526

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

99257151

Kontaktlærar 3 C
Jensen, Håkon Bakke

56550559

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

99322962

Mongstad, Øystein

56550513

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

95201605

ANDRE:
Spesped-rådgjevar
Geir Johnny Undal

56550527

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

93217879

Studie-/yrkesrådgjevar
Lisbeth Oma

56550526

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

99257151

Rektor
Harald Voster

56550502

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

93009831

Undervisningsinspektør
Jostein Moldsvor

56550503

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

91379312

Studieinspektør
Odd Inge Austevoll

56550504

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

92627332

Internatavdelinga

56550508

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

91007788

Det vert sett av inntil 20 min. for kvar samtale. Kvar klasse har 2 kontaktlærarar og kvar kontaktlærar har ansvaret for ca 15 elevar.
Me gjer elles merksam på at dersom foreldre til myndige elevar (over 18 år) møter fram utan eleven sjølv er med, må dei ha skriftleg fullmakt frå eleven om kontaktlæraren/andre skal kunna uttala seg. (Detter er ei følgje av forvalt-ningslova.)

Påmeldinga skal skje direkte til kontaktlærar/andre anten på e-post, tlf. eller at eleven tek direkte kontakt for å avtala samtale.

Samtalane vert avtalt fortløpande etter kvart som dei kjem inn.