Kjære alle foreldre/føresette!


 

                                                                                   3.10.2016 


Velkommen til foreldredagen på Framnes laurdag 5. november 2016. Dette er ein viktig dag for å

knyte kontakt mellom skule og heim, og me vonar at de set av mykje tid til Framnes denne dagen.

Det er fleire viktige møtepunkt. Det eine er samtalen med kontaktlærar. De melder dykk sjølv på til denne samtalen.          Ønskjer de eit spesielt tidspunkt, må de vere tidleg ute, her gjeld prinsippet om første mann til mølla. Det er også ønskjeleg at de les gjennom kommentarar som den enkelte faglærar har skrive Iskole før møtet. Kontaktlærar kan gi informasjon om alle fag.

Klassesamlingane er eit anna tepunkt. Me ønskjer både elevar og foreldre velkomne til denne samlinga! I år skal me saman sjå nærare på følgjande saker/tema:


VG1: Korleis opplever de klassemiljøet og klima for læring i klassen?

VG2: Elevmedverknad i vurderingsarbeidet. Korleis vert elevane trekte med til å vurdere sin eigen læringsprosess?

VG3: Kva skal eg bli? Fokus på framtidsval.


Eit tredje møtepunkt, er samlinga klokka 20.00 om kvelden. Her har miljøavdelinga og elevgruppa for misjonsprosjektet i fleire år laga til eit flott møte med fokus på misjonsprosjektet. Me ønskjer alle velkomen til denne samlinga!


Elevane inviterer og i år alle foreldre til å delta i Misjonsløpet. Misjonspet er ei viktig inntektskjelde for elevane sitt misjonsprosjekt. Det hadde vore flott om mange kunne vere med på dette, enten som heiagjeng eller deltakar. Løpet begynner kl. 09.45.

De finn nærare informasjon om program og betaling for mat på baksida. Vel møtt!

Med helsing

 Framnes kristne vg. skule

Harald Voster, rektor


PS: Interesserte kan ta med badetøy. Misjonsprosjektet arrangerer ope basseng m/vakter. 


Program for dagen: 

Kl.

08.00 - 09.30

Undervisning etter eigen timeplan

09.45

Kroppsøving. (Misjonsløpet) (Meir info nederst på sida!)

11.45 - 12.30

Fellessamling i auditoriet/gymsal.

NB! Forskjellig program for VG1, VG2 og VG3:

  

VG1 

12.30 - 13.00

Felles orientering om fagval for komande skuleår, VG1. Stad: Auditoriet.

13.00 - 14.30

Klassemøte for elevar og foreldre, leia av foreldra sin klassekontakt. Stad: klassen sitt klasserom.

14.30 - 18.30

Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre.

VG2 OG VG3 

12.30 - 14.00

Klassemøte for elevar og foreldre, leia av foreldra sin klassekontakt. Stad: klassen sitt klasserom.

14.00 - 18.30

Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre tilsette.

NB! Gjeld alle klassetrinn: 

15.30 - 18.00

Foreldrerådsmøte – rom 7. (Me kan slutte tidlegare, dersom me vert ferdige.)

15.15

Misjonsprosjektet sin basar i peisestova

20.00 - 21.30

Møte i regi av miljøavdelinga. Stad: Peisestova.


Måltider: 

Kl. 13.00 - 15.00       Middag 

       19.00 - 19.45       Kvelds


Pris for middag

 (påfyll er gratis, kvelds er inkludert)

Vaksen:    100,-

Born:          50,-

Familie:    250,-


NB! Me bed om innbetaling til kontonr 3000.17.21034. Merk betalinga: Mat foreldredag 

Frist for betaling 6. november.


Ka i peisestova o.a. tiltak for misjonsprosjektet. Sjå vedlagt info frå Misjonsprosjekt- komitè! 

Skulen har dessverre ikkje ledige rom til overnatting for dei som ønskjer å vere heile helga. (Familie kan sjølvsagt bu på elevrom.)

  

Treng de overnatting, kan de kontakta: 

Thon Hotel Sandven, Norheimsund. Her kan de få «framnesrabatt» ved booke online: www.thonhotels.no/sandven 

på Firmakunde, kundenr er TB011967 og firmanavn er Framnes. (Tlf 56 55 20 88)

Hardangerfjord Hotell, Øystese Tlf 56 55 63 00. http://www.hardangerfjord-hotell.no/ 

Vågen rom og hytteutleige, Vikøy Tlf 56 55 25 21/90 93 40 06 http://www.vaagenhytte.no/
Misjonsprosjektet skoleåret 2016/2017


Årets misjonsprosjekt er i regi av organisasjonen North South Partnership Aid. Det er en relativ liten organisasjon som holder til på Sunnmøre, som driver bistandsarbeid i både Kenya og Etiopia. Disse bistandsprosjektene er i stor grad rettet mot arbeid blant barn og unge, og utdanning. Prosjektet vi skal støtte kalles for «Prosjekt Malaika», som betyr engel på swahili, og går ut på å bygge en barnelandsby for foreldreløse barn i Kenya.


Med dette prosjektet ønsker vi å være med å hjelpe noen av de foreldreløse barna i Kenya. I Kenya er det over 2 millioner foreldreløse barn, så det er ingen tvil om at nøden er stor og vi møter et sterkt behov.


På foreldrelørdagen skal vi ha en rekke ulike aktiviteter til innsamling for misjonsprosjektet:

•          Misjonsløp – 09:45-11:15

•          Kiosk - åpen hele dagen

•          Åpent basseng (40 kr per pers) – 14:00-16:00

•          Kollekt – under fellessamlingen

•          Kafé – 15:15-18:00

•          Basar – 15:15-18:00


På kvelden skal vi fortelle om reisen vår til Kenya, og vi vil vise film og bilder fra en meget givende, inspirerende og lærerik reise.


Håper du vil være med å støtte oss i dette prosjektet!


Vennlig hilsen misjonsprosjektlederne Markus Andersland og Synne Anmarkrud Vigane