Godt nyttår!
Det nærmar seg ny foreldredag. Her er programmet for laurdag 11. februar 2017!:

Kjære foreldre og føresette!


Takk for sist til alle som var på Framnes i haust, og velkommen tilbake til ny foreldredag

laurdag 11. februar 2017! Program for dagen finn du på baksida av dette arket.

I haust hadde me ei lang klassesamling og noko kortare fellessamling i gymsal/auditoriet. Om vinteren har me ei noko kortare klassesamling (ca 1 time) og noko lengre fellessamling (ca 1,5 time). Kontaktlærarane har ansvar for tema i klassemøtet. Ta kontakt med dei dersom det er noko de vil ta opp i klassen!

Både samtalane i klassen, og den einskilde samtale med kontaktlærarane eller andre lærarar, er viktig. Kontaktlærarane vil ta opp aktuelle tema for klassen, og det er også høve å ta opp andre tema i det same foraet. Når det gjeld den einskilde samtale, melder de dykk på til samtale direkte til den/dei som de vil snakke med. (Sjå vedlegg.) De må melde dykk på i god tid dersom de har behov for samtale til eit spesielt klokkeslett. Påmelding innan fredag 3. februar 2017.

Det er svært viktig både for skulen og elevane at me har ein god dialog med heimen, og me vonar å snakke med mange av dykk. Me oppfordrar særleg foreldre som ikkje var til samtale i haust om å nytte høvet denne gongen. Dette er ein av måtane som me kan hjelpe kvarandre til å nå måla for opplæringa på den beste måten!

Det er mange som nyttar høvet til å betale for maten over giro. Det seier me takk for! Me ønskjer å halde fast på denne ordninga og ber om at besøkjande til helga betalar for middag over giro. Kontonummer og prisar er på neste side.

Velkomen til Framnes! 


 Med helsing

Harald Voster, rektor
PROGRAM FOR DAGEN: 

(Me opnar for servering av middag kl. 13.00 for 3. kl. Dei andre klassane kjem etter klassemøtet.) 

08.00 11.15             Undervisning for elevane

kl. 11.30-13.00          Fellessamling i auditoriet/gymsal: 

Ord for dagen, elevinnslag og orientering. 

VG1 –  VG2 

kl. 13.05-14.05        Klassemøte (foreldre og elevar) for alle klassane (leia av klassekontakten/-

foreldrerpr.)                                                               Stad: Klassen sitt klasserom.

14.10-18.40         Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre.

melding skal skje til kontaktlærar (sjå vedlegg). 

VG3 

kl. 

13.00 

Middag 

 

13.30-14.30 

Klassemøte (foreldre og elevar) for alle klassane (leia av klassekontakten/-

foreldrerpr.)                                                               Stad: Klassen sitt klasserom.

14.30-18.40         Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre.

melding skal skje til kontaktlærar (sjå vedlegg). 

ALLE KLASSAR 

kl. 15.30-17.30        Foreldrerådsmøte. Stad: Klasserom 7

20.00-21.30         Samling i peisestova

Bassenget er ope frå ca 14.00. Har du lyst å ta deg eit bad, så hugs badetøy! (Badevaktene er på plass.) 

Pris for middag (påfyll er gratis, kvelds er inkludert) Vaksen:                      100,-

Born:               50,- Familie:                      200,-

NB! Me bed om innbetaling til kontonr 3000.17.21034. Merk betalinga: Mat foreldredag 

Frist for betaling 17. februar.

Mat: 

Elevane smører lunsj ved frukosten. Det vert servert varm mat frå kl. 13.00. 

Kl 

13.00-18.00 

Kafè i peisestova og andre tiltak for misjonsprosjektet 

 

13.00-15.00 

Middag i matsalen. 

 

19.00-19.45 

Kvelds 


Skulen har dessverre ikkje ledige rom til overnatting. Andre som gjev tilbod om dette er: Vågen rom og hytteutleige, Vikøy                          56 55 25 21 og 90 93 40 06

Hardangerfjord Hotell, Øystese                    56 55 63 00 

Thon Hotel Sandven, Norheimsund              56 55 20 88 

Vedlegg


ADRESSER/TLF.NR. KONTAKTRARA FRAMNES 2016/17 

Kontaktlærar 1 A  

Astrid H. Fylkesnes 56550557 astrid.fylkesnes@framnes.vgs.no 95144731 

Solsvik, Eimund 56550512 eimund.solsvik@framnes.vgs.no 41181717 

Kontaktlærar 1 B

 Jeanine Heide 56550521 jeanine.heide@framnes.vgs.no 99622079 

Solfrid Lindøy 56550515 solfrid.lindoy@framnes.vgs.no 48295653 


Kontaktlærar 1 C

 Eide, Solvor 56550557 solvor.eide@framnes.vgs.no 97501865 

Hatlen, Frede Joakim 56550559 frede.hatlen@framnes.vgs.no 97701998 

Kontaktlærar 2 A  

Dysvik, Kjell 56550514 kjell.dysvik@framnes.vgs.no 99452586 

Vaag, Tore 56550525 tore.vaag@framnes.vgs.no 90073660 


Kontaktlærar 2 B

 Sørheim, Ingvill 56550557 ingvill.sorheim@framnes.vgs.no 95880661 

Hauger, Bjørn Ove 56550559 bjorn.ove.hauger@framnes.vgs.no 90203036 

Kontaktlærar 2 C

 Mongstad, Øystein 56550513 oystein.mongstad@framnes.vgs.no 95201605 

Lindøy, Sverre 56550516 sverre.lindoy@framnes.vgs.no 99642442 

Kontaktlærar 3 A  

Bjelland, Håkon 56550559 hakon.bjelland@framnes.vgs.no 47407688 

Sætrenes, John-Sindre      56550522 john.sindre.satrenes@framnes.vgs.no 90163825 


Kontaktlærar 3 B

 Kristensen, Ole Bjørn 56550523 ole.bjorn.kristensen@framnes.vgs.no 98806781 

Strømme, Kjell 56550524 kjell.stromme@framnes.vgs.no 95800661 

Kontaktlærar 3 C

 Kruken, Andrea 56550557 andrea.kruken@framnes.vgs.no 91123221 

Austevoll, Herdis G.           56550520 herdis.austevoll@framnes.vgs.no 99452586 

ANDRE: 

 Spesped-rådgjevar

Geir Johnny Undal 56550527 geir.johnny.undal@framnes.vgs.no 93217879 

Studie-/yrkesrådgjevar

Lisbeth Oma 56550526 lisbeth.oma@framnes.vgs.no 99257151 

Rektor

Harald Voster 56550502 rektor@framnes.vgs.no 93009831 

Undervisningsinspektør

Jostein Moldsvor 56550503 inspektor@framnes.vgs.no 91379312 

Studieinspektør

Odd Inge Austevoll 56550504 studieinspektor@framnes.vgs.no 92627332 

Internatavdelinga 56550508 internatleiar@framnes.vgs.no 91007788 


Det vert sett av inntil 20 min. for kvar samtale. Kvar klasse har 2 kontaktlærarar og kvar kontaktlærar har ansvaret for ca 15 elevar.

Me gjer elles merksam at dersom foreldre til myndige elevar (over 18 år) møter fram utan eleven sjølv er med, må dei ha skriftleg fullmakt frå eleven om kontaktlæraren/andre skal kunna uttala seg. (Dette er ei følgje av Forvaltningslova.)


 Påmeldinga skal skje direkte til kontaktlærar/andre anten e-post, tlf. eller at eleven tek direkte kontakt for å avtala samtale. 

Samtalane vert avtalt fortløpande etter kvart som dei kjem inn.