Besøksadresse
Vikøyvegen 280
5600 Norheimsund

Sentralbord
56 55 05 00

E-post
postmottak@framnes.vgs.no

Administrasjon og stab

Navn Stilling Telefon
Harald Voster Rektor 56 55 05 02
Jostein Moldsvor Inspektør 56 55 05 03
Odd Inge Austevoll Inspektør 56 55 05 04
Lisbeth Fredheim Oma Studie- og yrkesrådgjevar 56 55 05 26
Geir Johnny Undal Spesialpedagogisk rådgjevar 56 55 05 27
Norunn R. Løyte Skulesekretær 56 55 05 01
Tor Tveitane IKT-leiar 56 55 05 55
Bjørghild Norheim Økonomisekretær (ute i permisjon) 56 55 05 00
Lars Arvid Oma Webredaktør og informasjonsmedarbeidar 56 55 05 59


Lærarar

Navn Stilling Telefon
Andrea Hovstein Kruken Kontaktlærar 3C 56 55 05 57
Astrid Helleve Fylkesnes Kontaktlærar 1A 56 55 05 57
Atle Jansen Faglærar 56 55 05 17
Benedikte Vaag Permisjon 56 55 05 57
Bjørn Ove Hauger Kontaktlærar 2B 56 55 05 59
Eimund Solsvik Kontaktlærar 1A 56 55 05 12
Eivind Daniel Røed Faglærar 56 55 05 59
Frede Hatlen Kontaktlærar 1C 56 55 05 59
Geir Johnny Undal Faglærar 56 55 05 27
Gry Engeseth Faglærar 56 55 05 57
Helge Nilsen Faglærar 56 55 05 59
Herdis G. Austevoll Kontaktlærar 3C 56 55 05 20
Håkon Bakke Jensen Faglærar 56 55 05 59
Håkon Bjelland Kontaktlærar 3A 56 55 05 59
Ingvill Sørheim Kontaktlærar 2B 56 55 05 57
Jeanine Heide Kontaktlærar 1B 56 55 05 21
Jens Ivar Melås Faglærar 56 55 05 57
John-Sindre Sætrenes Kontaktlærar 3A 56 55 05 22
Kjell Dysvik Kontaktlærar 2A 56 55 05 14
Kjell Strømme Kontaktlærar 3B 56 55 05 24
Laura Diaz Faglærar. Støttegruppe. 56 55 05 57
Lisbeth Fredheim Oma Faglærar/rådgjevar 56 55 05 26
Ole Bjørn Kristensen Kontaktlærar 3B 56 55 05 23
Ranveig R. Bjelland Faglærar 56 55 05 57
Solfrid Lindøy Kontaktlærar 1B 56 55 05 15
Solvor Eide Kontaktlærar 1C 56 55 05 57
Sølvi K. Mongstad Permisjon 56 55 05 13
Sverre Lindøy Kontaktlærar 2C 56 55 05 16
Tore Vaag Kontaktlærar 2A 56 55 05 25
Øystein Mongstad Kontaktlærar 2C 56 55 05 13
Håkon Leite Faglærar 56 55 05 59


Miljøavdelinga

Navn Stilling Telefon
John-Sindre Sætrenes Miljøleiar 56 55 05 22
Kristine Husa Miljøarbeidar 920 52 095
Katrine Brakvatne Miljøarbeidar 992 23 944
Martine Vik Sønstabø Miljøarbeidar 942 83 540


Servicepersonale

Navn Stilling Telefon
Anne Marie Solsvik Internatleiar 56 55 05 08
Berit Jørgensen Kjøkenleiar 56 55 05 09
Kjell Magne Solsvik Vedlikehaldsleiar 56 55 05 07
Margrethe Augestad Internatarbeidar 56 55 05 08
Sigrun Neteland Internatarbeidar 56 55 05 08
Torbjørn Vågen Vaktmeister 56 55 05 07
Ole Håland Vaktmeister 56 55 05 07
Åse Gjøsæter Rykkje Kokk 56 55 05 09
May Oline Opsahl-Engen Kjøkenassistent 56 55 05 09
May-Britt Røyrvik Kjøkenassistent 56 55 05 09
Carmen Balaie Kjøkenassistent 56 55 05 09
Anne-Lise Håland Kjøkenassistent 56 55 05 09
Herborg Fredheim Kjøkenassistent 56 55 05 09
Agnethe Gule Kjøkenassistent 56 55 05 09
Magdalena Tischer Kjøkenassistent 56 55 05 09
Mai-Liss Hauger Kjøkenassistent 56 55 05 09