Misjonsprosjektet er ein sterk elevstyrt tradisjon på Framnes. Kvart år samlar russen inn pengar til eit godt formål. Innsamlingsresultata dei siste åra har passert millionen med god margin. Misjonsløpet er ein sentral aktivitet i misjonsprosjektet.