vikafjellet2017_20
Elever fra faget Friluftsliv 1 var på vintertur til Vikafjellet 10.-12. mars. Klassen hadde to overnattinger, en natt i telt og en natt i snøhule. Tidvis flott vær, og tidvis meget dårlig sikt preget turen, men det var super stemning hele veien. Det ble nye erfaringer for elevene i forhold til vinterfriluftsliv, ferdsel og overnatting i snøen.

SJÅ FLEIRE FOTO!

Tekst og foto: Håkon Bakke Jensen