planting_ved_hallen_3

Elevane på Framnes kan meir enn å studera teoretiske fag. Dei tek gjerne eit tak i praktisk arbeid også! I dag har elevar frå fleire klassar delteke i planting utanfor den nye hallen, og i støvsuging og støvtørking innandørs.
Ifølgje primus motor Odd Inge Austevoll har elevane vore svært effektive og flinke. Manga av plantene er allereie i jorda, i tråd med planteplanen. Om lag 170 planter, fordelt på sortane Spiraea, Rhod.yak, Aronia, søylekirsebær, Rhod.hybrid, Taxus og Stephanandra, skal plantast. Det kjem utvilsamt til å bli flott rundt hallen!
Plantene er levert av Gimle platneskule og hagesenter i Vikøy.
På bileta ser me elevar frå fysikk-klassen på VG2.
Inne i hallen møtte me på Oddvin Teigen, som har lagt ned ein formidabel dugnadsinnsats i den nye idrettshallen.
Takk for innsatsen alle saman!

Tekst og foto: Lars A. Oma

planting_ved_hallen_5

framneshalvya

Velkommen til årets elevstemne!
Årets elevstemne nærmar seg med stormsteg. Helga 23. - 25. juni kan me på nytt samlast til mimring og godt stemneprogram på gamle tomter!
Me ynskjer alle tidlegare elevar og lærarar hjarteleg velkomne; om de er jubilantar, tilsette, gamle eller nye elevar. Dersom du ikkje allereie har meldt deg på, så kom igjen: Meld deg på i dag! God mimring og mat for kropp og sjel ventar på deg! På stemnet er det rom for minner og livserfaringar av ulikt slag!

Og så får du sjå nærare på den nye idrettshallen, Framnes Arena...

Du finn meir info om elevlaget og stemnet HER:

Vel møtt!

 

stolane_pa_plass_1

 

Den nye teleskoptribuna med 464 stolar er på plass i Framnes Arena!
Sidan den opphavlege tribuna vart teken ut av totalbudsjettet for hallen (for å redusera den opphavelege prislappen) må me finansiera den nye løysinga med gåver:

Vil du vera med på å dra lasset?
Me utfordrar bedrifter, forsamlingar og enkeltpersonar til å støtte Framnes sitt arbeid med idrettshallen med å "kjøpa" ein stol.
Dei som «kjøper» ein stol får namnet sitt synleg på stolen (på eit lite skilt). Kvar stol kostar 1.500 kroner. Du kan kjøpe ein eller fleire stolar.

Slik gjer du det:
Betal til Elevlaget sin konto 3530.51.51503 og merk giroen med «Stolsponsing» og namnet ditt, eller namnet på firmaet. Treng du meir informasjon, ring Odd Inge på 926 27 332.

Fram til no har 250 "kjøpt" stolar. Tusen takk!

 

Tekst og foto: Lars A. Oma

stolane_pa_plass_2

miljarbeidarane_2

Lurer du på kva du skal gjera på til hausten? Har du lyst på eit spennande år saman med flotte ungdommar i vakre Hardanger?
Framnes kristne vidaregåande skule søkjer etter miljøarbeidarar for skuleåret 2017 - 2018.
Ta kontakt med Herdis Austevoll (tel. 994 52586) eller John-Sindre Sætrenes (tel. 901 63825).
Dagens miljøarbeidarar (biletet) kan skriva under på at dette er ein kjekk jobb!

Søknadsfrist: 24. april


vikafjellet2017_20
Elever fra faget Friluftsliv 1 var på vintertur til Vikafjellet 10.-12. mars. Klassen hadde to overnattinger, en natt i telt og en natt i snøhule. Tidvis flott vær, og tidvis meget dårlig sikt preget turen, men det var super stemning hele veien. Det ble nye erfaringer for elevene i forhold til vinterfriluftsliv, ferdsel og overnatting i snøen.

SJÅ FLEIRE FOTO!

Tekst og foto: Håkon Bakke Jensen


IMGP8706
Friluftsliv 2 utnytta det fine været for ei tid tilbake. Gjengen reiste til Skårsvatnet for å stå på skøyter i staden for å stå på ski i Eikedalen. Etter bileta å døma hadde elevane det både kjekt og spennande på den glatte isen!

Foto: Øystein Mongstad
IMGP8707
IMGP8712
IMGP8723
IMGP8717

fotballtrening_1

Samarbeidet mellom idrettsseksjonen på Framnes og Norheimsund fotball gjev gode utviklingsmoglegheiter for begge partar. Viktige stikkord er høg kompetanse og satsing på videoanalyse.

Viktig link mellom skule og klubb 

Frå og med desember/januar har Framnes-lærar Eivind Daniel Røed vore ein del av trenarteamet for A-laget i Norheimsund fotball. Røed er no ein av tre trenerar. Han arbeider saman med fjorårets trenerar Eivind Madsen Skeie (spelande trenar) og Lars Sørheim.

På Framnes KVGS er Røed inne i sitt andre år som ein av to lærarar ved toppidrett fotball på skulen. Dette inneber at den allereie nære linken mellom Framnes og Norheimsund fotball er blitt betrakteleg forsterka! Elevane som går på Framnes, og som spelar for Norheimsund, får dermed ein svært gunstig kopling som ein ikkje finn så mange andre stader i landet.

Denne koplinga er verdifull, ikkje minst fordi ein kan følgje opp elevane/spelerane både på skule- og kveldstid. Det gjer at ein heile vegen har ein raud tråd mellom det som skjer på treningane på skulen, og på det som skjer på kveldstreningane. Det gjer at all elevoppfølging, med samtalar og justering av treningsbelastning, skjer heilt naturleg via skule- og klubbsamanheng.

Solid kompetanse

Røed har mellom anna bakgrunn som spelar for Sogndal og som kaptein for det aldersbestemte landslaget (92-kullet) frå 2007 til 2011. Han har også vore med på landslaget i futsal det siste året.

Den andre læraren som underviser på toppidrett på Framnes saman med Eivind Daniel, er Helge Nilsen: eit kjent og ettertrakta namn i fotball-Norge. Som spelar har Nilsen erfaring frå mellom anna Vålerenga i tippeligaen, og åtte år som trenar i utviklingsavdelinga i Brann.

Eivind Daniel legg ikkje skjul på at moglegheita for å jobbe saman med Helge Nilsen var hovudmotivasjonen for å starte som lærar på Framnes for snart to år sidan. No er også Nilsen komen med på laget i Norheimsund!

Planen er at Helge blir med på så mange onsdagstreningar i Norheimsund som han har høve til, noko som både spelarar og trenarar ser veldig fram til!

Helge sit inne med mykje kompetanse, og analyse av a-lagets fotballkampar er noko av det han kan bidra med:

Satsar på videoanalyse 

Interplay er eit anerkjent og godt analyseprogram i fotball-Noreg. Alle landslag og dei aller fleste topplaga som driv med fotball i Noreg brukar videoanalyse aktivt som eit utviklingsverktøy i klubben for både spelarar og trenarar. Det også ei rekke utanlandske topplag som brukar Interplay. Mellom desse er CSKA Moskva, Celtic, Køln og Legia Warsawa.

Interplay skal vere eit raskt og fleksibelt verktøy for en moderne klubb som tar spelarutvikling på alvor! Berre det å få innføring ein dag for å læra korleis ein skal bruka programmet kostar 4.500 kroner. Dette slepp me sidan Helge Nilsen har den kompetansen som trengst.

Det kostar 9.000 kroner årleg å driva programmet. I tillegg vert det stilt høge krav til kamera og datamaskin som skal takla programmet.

Avgjerande kompetanse

Framnes KVGS og Norheimsund fotball har nyleg gått saman om å kjøpa inn utstyret. Dette er eit klart signal om at ein tenkjer utvikling både på Framnes og i Norheimsund fotball!

Nilsen har god erfaring med programmet frå tida då han var i Brann, og vil derfor i starten vere ansvarleg for analysen og opplæring vidare til andre aktuelle. Dette er ein tidkrevjande jobb, så det er fantastisk for skule og klubb at han er villig til dette!

Analysen vil utgjera eit svært godt konkurransefortrinn i forhold til utvikling og det å vinne fotballkampar.  Det vil naturlegvis også kunne bli eit godt trekkplaster for både klubb og skule når ein kjem i gong med dette.

Videoanalysen er eit forsøksprosjekt i eitt år. Vert resultatet slik skule og klubb håpar og trur, vert prosjektet sannsynlegvis vidareført når forsøksperioden er over.

analyse 

Vinnarliste_januar_2017_2013
Her er vinnarlista frå Framnesbasaren 2017. Me gratulerer dei heldige vinnarane!

til_nettsida_basar

Fyrstkomande laurdag kl 16.00 er det klart for ei ny utgåve av den tradisjonsrike Framnesbasaren. Forutan ein skikkeleg basar-del med åretrekning, hovudtrekning og eiga trekning for borna, vert det andakt ved Eli Tveitane, song ved Øyvind Nyborg og servering av kaffi og kaker. Vel møtt til ein sosial og kjekk ettermiddag på laurdag!

Arrangør: Framnesforeininga
godt_nyttar_1
Godt nyttår alle saman! Me helsar det nye året velkommen med nokre foto av dagens vinterstemning på Framnes.

Foto: Lars A. Oma

godt_nyttar_2
godt_nyttar_3
godt_nyttar_4