Skjermbilde_2017-12-22_kl._12.39.03
Me ynskjer alle elevar, foreldre, tilsette og andre Framnes-vener ei velsigna julehøgtid og eit godt nyttår! Me helser dykk alle med eit lite videoglimt frå juletregangen på avslutningsdagen før heimreise – til ein velfortent juleferie.
Skjermbilde_2017-12-22_kl._12.28.51
Årets juleavslutning hadde mykje å by på. Latterkulene sat laust då kreative sjeler frå personalet skapte undehaldning for elevane: Her er filmen frå festkvelden!

DSC01911

Fredag 15.desember 2017 vart ein merkedag i Framnes si historie, sidan den siste av dei to store poplane (trea) då vart saga ned. Poppelen var blitt så roten at me var redde for at den ville blåse ned i neste storm. Og det har òg falle ned nokre store greiner i samband med sterk vind, noko som kunne vore livsfarleg dersom folk tilfeldigvis hadde vore i nærleiken. Difor vart vart fredag skjebnedagen for den store poppelen, og eit kjent landemerke på Framnes er dermed historie.

Det var Kristoffer Nerhus i Hardanger Hagehjelp som stod for saginga.

Tekst og foto: Jostein Moldsvor

DSC01915

DSC01917a

DSC01921

DSC01923

DSC01926

DSC01928

DSC01931
DSC01846_2

Foreldrelaurdagen i helga starta for alle elevane med eit seminar ved tidlegare Framnes-elev Sondre Høysæter. Han er tilsett hjå Hope for Justice, ein organisasjon som jobbar mot moderne slaveri. Han fortalde at i dei 200 åra slavehandelen pågjekk var om lag 10 millionar menneske involverte i slaveriet. I dag er minst 25 millionar menneske ramma av det moderne slaveriet. Det er truleg sexindustrien som er mest kjent og omtala. Men Høysæter viste òg mange døme på barnemisbruk og barnearbeid, tvangsarbeid og kriminell aktivitet utført av organiserte bandar med bakmenn. Det er lett å tenke at «moderne slaveri» pågår i U-land. Men han peika også på døme frå Norge:

a) Korleis kan ei korg med jordbær berre koste 15 kroner?

b) Korleis kan ein person vaske ein bil manuelt billegare enn kva ei maskin gjer? Dersom ein bilvaskar utfører jobben utan støvlar og hanskar kan det tyde på tvangsarbeid.

c) Fleire firma i Norge har tilsette som anten lever på luselønn eller er direkte involverte i tvangsarbeid/slaveri. Eller desse firmaene brukar underfirma som nyttar seg av tvangsarbeid.

d) Mange av bandane som reiser rundt i Norge på «tjuveritokt» er ungdommar som er styrt av bakmenn.

e) Dersom eit firma vil ha betaling kontant utan kvittering kan det bety at det «berre» er svart arbeid, men ofte er det også tvangsarbeid/slaveri inne i bildet.

  

Dette var eit tankevekkande foredrag!


Tekst og foto: Jostein Moldsvor

Foto: Ingvill Sørheim takkar Sondre etter foredraget


001misjonslopet2017


Her kjem bileta frå misjonsløpet i helga, der elevane, representantar for personalet – og andre Framnes-vener, ”sprang inn” 824.845 kroner.  Det er rett og slett imponerande!

Pengane, som er del av det russen kjem til å samla inn denne skulevinteren, går til å støtta prosjektet Mental helse i Nepal, eit arbeid som Himalpartner driv i det vakre med fattige landet ved Himalaya. Det skal mellom anna byggjast eit nytt senter i hovudstaden Kathmandu, der ein kan gje god behandling til psykisk sjuke, og trening i praktiske ferdigheiter for desse pasientane. Ein skal også gje helsearbeidarane i allmennhelsetenesta opplæring i behandling av psykisk sjuke. Behandlingstilbodet for denne pasientgruppa er i dag i praksis lik null i Nepal. I eit land med nær 30 millionar menneske er det eksempelvis berre éin barnepsykiater, og landet har berre eitt psykiatrisk sjukehus – med berre 40 senger.

(Kjelde: Lege og psykiater Hans Kristian Maridal, som arbeider for Himalpartner)


Sjå fleire foto HER!

Foto: Håkon Bakke Jensen

Tekst: Lars A. Oma

015misjonslopet2017

017misjonslopet2017


008miljoarbeidarar


Dei flotte miljøarbeidarane våre, Lars Rognald Midtgård Matre og Anna Lena Nævdal, har allereie vore i sving eit par månader på Framnes. Det er på høg tid å ta ein prat med dei:

– Korleis er det å vera miljøarbeidar på Framnes?
– Det å vera miljøarbeider er veldig stas. Det er godt å vera i gang. Å starte i ny jobb er alltid spanande, men det er veldig kjekt å få kunne koma tilbake til Framnes og få høve til å jobbe her. Når me kom her ved skulestart møtte me både kjende og ukjende. Felles for dei var at me blei møtt med både smil og varme. Me ser det er mykje som skal gjerast på ei veke, men med god hjelp frå tilsette og ikkje minst det store engasjementet frå elevene er det ei fryd å vera i gang!

– Kva tankar har de om arbeidet denne skulevinteren?
– Det er viktig for oss å koma tidleg i gang med planane våre. I starten er det viktig å vera ”på”, for å få ein best mogeleg start på året. Nokon kjem åleine til ein heilt ny stad, medan andre kjem tilbake etter sommarferien og sklir fort inn i gamle rutinar og møter kjende fjes. Målet vårt er at alle skal kunne føle seg heime på Framnes, og at alle har sin plass.

– Kva har de gjort så langt, og kva er planane framover?
– Så langt har me vore på jobb i om lag to månader. I vekedagane prøver me fast å arrangere eit møte, der ein kan kople litt av ein elles hektisk kvardag - med andakt, lovsong og gjerne litt is på hemsen etterpå. På torsdagar pleier det å vera KRIK – ofte i den nye hallen. Her pleier me, med hjelp frå elevane, å finne på mange kjekke aktiviteter, og ein pause i midten der det blir ein kort andakt.


Elles i helgene har me så langt arrangert til dømes såpefotball ute på plenen, Frisbee – ultimate, utekino, ”Capture the flag” paintball, ”just dance” og diverse anna. Fredagen består som regel av film og vaflar på hemsen.

– Miljøarbeidarane er viktige: Kva trur de sjølve om funksjonen de har? Er det lett å koma i kontakt med elevane?
– Me har begge gått på Framnes, og merka at det var godt å ha nokon, på noko lunde same alder, som var i miljøet. Folk som drog i gong arrangement og aktiviteter, og som var tilgjengeleg om ein ville ha nokon å prate med, eller berre henge saman med. Målet vårt må jo vera å skapa eit best mogeleg miljø, der alle kan føle seg trygge og inkludert. Her på Framnes er det ein herleg bukett av ungdom, og så langt føler me at me har ein god kjemi med elevene.

– Kva er det beste med å vera miljøarbeidar?
– Det beste er nok moglegheitene me har til å bli kjende med så mange flotte menneske – både elevar på skulen, og dei tilsette. Det å kunne vera med  å bidra til å skape eit fellesskap og eit godt miljø, er veldig givande.

– Kva kan me i personalet gjera for å vera til hjelp for dykk?
– Berre det å føle seg velkommen og bli tatt inn i varmen som ein del av dei tilsette har vore til god hjelp. Me føler det er eit godt samarbeid, der me gjensidig kan gjera vårt beste for å spela kvarandre gode.

– Kan de fortelja litt om kva de har gjort etter Framnes, og kva planar de har vidare framover?  

– Begge har hatt eit år i militæret etter at me var ferdige på Framnes. Vegen vidare er ikkje spikra heilt endå, men me håpar dette året vil gje oss nokre tankar om vegen vidare.

Tekst og foto: Lars A. Oma


 

002samlivskurs

Sist mandag hadde Framnes besøk av Dag William Stang frå Vil Vekst. Han hadde seminar om sex og samliv. Elevane fekk klassevis lytta til bodskapen frå Stang, og dei lét seg engasjera.

Me slo av ein prat i etterkant:
– Kva var målet med dette seminaret?
– Målet er enkelt sagt å gi tenåringene større forståelse for hva som skjer når vi har sex med hverandre. Og forberede dem på hva som skjer når de er forelsket og eventuelt innleder et varig forhold.

– Korleis var møtet med elevane på Framnes?
– Elevene på Framnes var veldig koselige og flinke til å stille gode spørsmål underveis.

– Var responsen den same som på andre skular?
– Samtidig som alle klasser er ulike er det likevel mye av det samme som går igjen. Vi har alle sammen et ønske om å bli sett og forstått.

– Fekk du uventa spørsmål?
– Egentlig ikke. Men det var uvanlig mange gode spørsmål. Det var kult!

– Er elevane interessert i det som ligg litt inn i framtida? Gjev dei uttrykk for at det er relevant? (etablering, ekteskap osv)
– Mer enn 90 prosent av norske tenåringer drømmer om en kjæreste for resten av livet, så ja, jeg opplever at det er god respons på de tingene!

– Kva er det ungdom lurer mest på når det gjeld sex og samliv?
– Det vet jeg egentlig ikke. Jeg kan gjette på: Er det noen som syns jeg er fin og som vil ha meg?

– Kva syns du om at skulen brukar tid på dette?
– Jeg vil gi masse ”kredd” til ledelsen på skolen som setter av god tid til dette. Det gir veldig god mening og jeg er overbevist om at det hjelper elevene deres at dette temaet er oppe i alle klassetrinnene. Jeg gleder meg i hvertfall til å møte alle sammen igjen etter jul!

– Kva inntrykk fekk du av Framnes?
– Det er verdens fineste plass, med mange gode folk. Det må bli bra!!

Tekst: Lars A. Oma
Foto: Lisbeth F. Oma

001samlivskurs

003samlivskurs


openhelgFramnes2017_Page_1
Det nærmar seg ny utgåve av Open helg på Framnes. Dette er helga som er spesiallaga for 10.klassingar og VGS-elevar som vil oppleva Framnes KVGS på nært hald. Fag-aktivitetar, minikonsert og ikkje minst den årlege Talentiaden er verdt å få med seg. Du er hjarteleg velkommen til Open helg 1. - 3. desember!

Du finn brosjyren HER!
004folkehelseseminar
I dag hadde folkehelsekoordinator Reidun Braut Kjosås frå Kvam herad seminar for førsteklassingane på Framnes. Ho underviste elevane i kor viktig det er med nok søvn, godt kosthald og nok aktivitet: Kort fortalt det som skal til for å gje oss god helse, og ikkje minst overskot til god læring og konsentrasjon – ikkje uvesentlege faktorar når ein går på skule eller når ein skal yta maksimalt i arbeidet.
– Søv de nok? spurde Kjosås i starten av føredraget.
– Nei, kom det frå fleire i salen.
Kjosås fekk god kontakt med elevane og serverte gode tips for korleis ein kan leggja grunnlaget for ei god helse som kan vara livet ut. Det er garantert ikkje nok med søt brus og fastfood i lengden.
Kor mykje søvn treng me, kva bør me eta for å skaffa kroppen livsviktige næringstoff, kor mykje aktivitet bør me ha i løpet av eit døgn, korleis påverkar blodsukkernivået kroppen vår, og korleis har me det, totalt sett?  Dette var noko av det Kjosås fokuserte på. Det fysiske og det mentale heng nøye saman. Det er ikkje alltid ein tenkjer over at unormale svingningar i humøret og sinnstilstanden kan ha med søvn, kosthald og aktivitet å gjera.
Mot slutten av føredraget inviterte ho elevane på ei økt med aktivitetar, og responsen var god. Med eitt var heile salen i rørsle. Det er eit godt teikn.

Tekst og foto: Lars A. Oma
005folkehelseseminar
006folkehelseseminar
007folkehelseseminar

 

001miljo_17

Miljøaarbeidarane på Framnes, Lars R. Midtgård Matre og Anna Lena Nævdal, er godt i gang med aktivitetane denne hausten. Her er nokre glimt frå aktivitetane:
Bilete 1: Elevane er godt i gong med såpefotballturnering. (26. august)
Bilete 2: God stemning ute på plenen. Anna Lena spyler presseninga med vatn og zalo for å gjera bana glattast mogeleg.
Bilete 3: Bli-kjend-grillkveld med 1. og 3. klasse, med god mat, leik og moro. (31.august)
Bilete 4: Gjengen er klar for paintball i Vikøy. (16.september)
Bilete 5: Når det er pause i paintball er det godt å slappe av i sola med nydeleg utsikt utover Hardangerfjorden! :-)

Tekst og foto: Lars R. Midtgård Matre

002miljo_17

003miljo_17

004miljo_17

005miljo_17