eskeland_2017

Framnes-familie: Inger og Sveinung Eskeland sammen med de to yngste, Kristoffer og Jonatan. 

 

Det er mange familier som har sendt tenåringene sine til Framnes. Inger og Sveinung Eskeland fra Rosendal har denne høsten to av sine på Framnes KVGS. Alle de fire barna deres; Kristin, Sondre, Kristoffer og Jonatan, søkte seg inn på Framnes, i tur og orden. Kristin arbeider nå som sykepleier på Minde i Bergen, Sondre studerer Idrett på NLA, Kristoffer er russ på Framnes og yngstemann Jonatan begynte i første klasse i høst.

 – Hva er grunnen til at de fire barna har valt Framnes KVGS?

– Vi som foreldre har vært opptatt av at den enkelte av barna våre har fått velge selv hvilken videregående skole de ville gå på. Alle fire er kristne og har hatt et ønske om å få flere kristne venner, og Framnes har hatt et rykte på seg for å ha et godt miljø. Det har vært viktig for valget. Det å flytte hjemmefra har vært både spennende og trygt, og skolen har hatt idrettstilbud som har påvirket valget.

– Hva har skolen betydd for de unge, og familien?

– Det har vært en viktig del av livet for de unge. Det har vært tre år som ikke bare handler om skole, men også starten på det å flytte hjemmefra, bo tett på andre, sosialisering og selvdisiplin – som at ingen følger dem opp i forhold til lekser og at de selv må planlegge tiden sin for å rekke det de skal. De har fått studiekompetanse, og skolen har gitt næring til interesser elevene hadde med seg i bagasjen.

– Hva har vært det beste med Framnes?

 – Venner, idrett, åndelig bevisstgjøring og miljø.

– Hva kan skolen bli bedre på?

– Skolen kan bli bedre på å bruke mer tid på elever som sliter med lekser, for mye ”gaming” og det sosiale livet både i og etter skoletid.

– Hva betyr det å ha et slikt alternativt skoletilbud i videregående utdanning?

– Det er veldig bra at det finnes et slikt tilbud, slik at de som er klar for å flytte hjemmefra får muligheten til det. Det oppleves trygt for foreldre og de unge at de kan bo på internat og bli tatt godt vare på. Det skjer en modning disse årene; der de unge lærer å bli selvstendige, ta ansvar, bli trygge, og blir mer kjent med seg selv.

– Hva er det viktigste barna har fått ut av åra på Framnes?

– Først må vi understreke at de fire barna våre har ulike personligheter og sannsynligvis har fått ulikt utbytte av årene de har vært på Framnes. To av dem er enda ikke ferdige på skolen. Noe av det viktigste de unge har fått ut av årene er nye vennskap, faglig kompetanse, og personlig utvikling med tanke på selvstendighet og trygghet.

Tekst og foto: Lars A. Oma

001Folgefonna_2017

Nokre turar er meir krevjande enn andre. Her kjem ein liten rapport frå turen over Folgefonna:

"Friluftsliv-elevene gikk en strabasiøs tur fra Sundal – Odda. På turen gikk vi også over Folgefonna. Utrolig vakker natur og veldig spreke elever som med svært tunge sekker kom seg over fjellet. Vi startet turen ved Sundal (50 m.o.h.) gikk via Holmaskjer (1555 m.o.h) og ned til Odda.

Tekst og foto: Håkon Bakke Jensen"

002Folgefonna_2017

003Folgefonna_2017

004Folgefonna_2017

007Folgefonna_2017

008Folgefonna_2017

011Folgefonna_2017

016Folgefonna_2017

017Folgefonna_2017

018Folgefonna_2017

001biologiekskursjon_2017

Elevane på Framnes får ta del i interessante fag-turar. Her kjem ein rapport frå turen til biologielevane:

«19 biologielever og 2 lærere dro av gårde innover fjorden tidlig tirsdags morgen. På Hardangervidda natursenter traff vi Kjersti Hellesøy fra Statens naturoppsyn som holdt et foredrag for oss om fjelløkologi. Etterpå tok Kjersti oss med opp på Hardangervidda nær Dyranut, hvor vi gikk innover mot Søre Gjærenut. Vi fant mange kjente og for mange av oss ukjente arter, og Jostein og Kjersti brillierte med sin artskunnskap. Vi utforsket rabb, leside og snøleie, og ble etter hvert nokså drevne i ruteanalyse. Vi var heldige med været, og fikk nyte utsikten fra Søre Gjærenut (før regnet kom). På ettermiddagen tok vi en rask kikk på Vøringsfossen, før vi dro ned til Bergslien Turistheim for middag og artsbestemmelse. Dagen etter dro vi tilbake til natursenteret hvor vi fikk se panoramafilm om fjordlandskapet, utforske utstillingen om livet i fjellet og gå en liten natursti. Takk for en fin ekskursjon!»

Tekst og foto: Solfrid Storaker Lindøy

002biologiekskursjon_2017

003biologiekskursjon_2017

004biologiekskursjon_2017

005biologiekskursjon_2017

006biologiekskursjon_2017

007biologiekskursjon_2017

008biologiekskursjon_2017

ventilasjonshus1

Arbeidet med det nye ventilasjonshuset for klasseromdelen i etasjen over kjøkenet og matsalen, er godt i gang.  Arne Frode Lilleås AS har saman med vedlikehaldsavdelinga på skulen gjort forarbeidet før sprenging. Karane har mellom fjerna ein stor septiktank, reinska området og sikra eksisterande kablar og avløp. Det er også ordna drenering til sjø.

– Etter planen startar sprengings- og betongarbeidet i løpet av hausten, så snart det formelle er på plass. Går det slik me har tenkt, skal betongbygget vera klart på nyåret, seier vedlikehaldsleiar Kjell Magne Solsvik.

Han reknar med at ventilasjonssystemet vert sett i gang hausten 2018, når Kantek AS, er ferdig med installasjonen.

På litt lengre sikt er det planen å byggja ein etasje over det nye 70 kvadratmeter store ventilasjonshuset. Her vert det ekstra lokale for kjøkenavdelinga, mellom anna lager og garderobar.

Når ein fyrst er i gang med arbeidet er det ifølgje Solsvik naturleg å tenkja framtidsretta i forhold til varmegjenvinning og energiøkonomisering. Ein reknar med at prosjektet totalt, inkludert etasjen over ventilasjonshuset, vil kosta rundt 5 millionar kroner.

Tekst og foto: Lars A. Oma

ventilasjonshus2
ventilasjonshus3
ventilasjonshus4


olav_skeie_lid

Det byrjar for alvor å nærma seg skulestart. "Framnes-maskineriet" er i full gang med oppkøyringa til opningshelga og det nye skuleåret. I dag hadde personalet ei heildagssamling med fokus på mellom anna rutinar, regelverk og brannvern i den nye idrettshallen, og ein grundig gjennomgang frå NAV om inkluderande arbeidsliv. Rosina i pølsa var ein strålande god og festleg refleksjon, med skråblikk på Framnes før og no. Mannen bak orda var kyrkjeverje i Kvam, Olav Skeie Lid. (biletet)

Foto: Lars A. Oma


brannvern_i_hallen

 framnes_1

Det nærmar seg opningshelg og skulestart. Me håpar alle har "lada opp batteria", og ynskjer nye og gamle elevar hjarteleg velkomne til eit nytt skuleår!Her er programmet for opningshelga:


Opningshelga

Fredag 18.08.

(Det er ikkje obligatorisk frammøte denne dagen.)

16.00-23.00:    Innkvartering kan starte

17.00-20.00:    Startsamtale for nye elevar og føresette. (Innkalling kjem i posten)

19.00-20.00:    Kveldsmat (fleksi)

24.00:              Inn på eigne rom for å sova.


Laurdag 19.08.

Laurdag er obligatorisk skuledag, og me ber alle møta til opningsamværet kl.12.00.

Avgangselevane vil ha ulike arrangement denne dagen for å samle inn penger til misjonsprosjektet.


08.30-09.30:   Frukost (fleksi)

09.30-12.00:   Innkvartering fram til opningssamlinga (Innkvarteringa held fram frå kl. 13.00.)

09.30-11.50:   Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

12.00-13.00: Opningssamling i idrettshallen

13.05-14.05:   Klassesamlingar (Val av foreldrerådsrepresentant)

14.10-14.30:   Faddermøte for nye elevar i auditoriet

14.00-15.30:   Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

15.15-16.00:   Samling i auditoret for nye elevar og føresette

16.00-17.00:   Foreldrerådsmøte, rom 4. (Ein foreldrerådsrepresentant frå kvar klasse)

16.00-19.00:   Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

18.30-19.30:   Kveldsmat (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

20.00:              Bli-kjent-samling for elevane. Viss veret er fint, vert det grilling i etterkant av samlinga.

01.00:             Inn på internata.

02.00:             Inn på eigne rom for å sova.

Søndag 20.08.: Eige program


elevstemnet2017_1

Her kjem ein liten rapport frå årets elevstemne:

Elevstemnet 23.-25. juni 2017

Denne helga var det eit frykteleg regnvêr, men det la ikkje dempar på humøret på elevstemnet. Dei første jubilantane kom fredag ettermiddag, og gjensynsgleda var stor. Mange hadde ikkje sett kvarandre sidan dei slutta på Framnes.

Laurdag, etter ein god suppe-lunsj, var det jubilantsamlingar der kvart kull fekk kvart sitt rom. Med høg mimrefaktor. Etter at finstasen var komen på var det fotografering av jubilantkulla i peisestova (sidan det var regn ute), med påfølgjande festmiddag i matsalen.

Festen var i den nye idrettshallen Framnes Arena, der me fekk song av 55-årsjubilanten Brita Finne Ueland og festtale ved 50-årsjubilanten John Ove Thaule. Vidare var det orientering om Framnes ved rektor Harald Voster, samt orientering om Framnes Arena av primus motor Odd Inge Austevoll. Så var det tid for «mønstring» der alle jubilantkulla kom fram og hadde ei lita helsing.

Etter festen fekk alle som ville ei omvisning i Framnes Arena av Odd Inge før servering av kaffi og kake i matsalen. Ute var det grilling av pølser, men berre dei tøffaste nytte den i teltet. På elevstemne brukar me å tenne eit bål på Verdens ende. Men i år var me einig i at det ikkje var eit sakn om at bålet ikkje vart tent. Og i regnet hadde me kanskje hatt problem med å få fyr på det òg….

Søndag starta med flaggheising kl. 09, med ein flokk paraplyar som tilskodarar. Eit kort årsmøte vart avhalde før føremiddagsmøtet kl. 11. Der var det opning ved lærar Eimund Solsvik og tale ved tidlegare rektor Per Tjøstheim, samt flott song ved Soa Lena og Nirina Tjøstheim Moldsvor.

Helga vart avslutta med ein god middag.

Foto av jubilantkulla finn du HER:


Tekst og foto:

Jostein Moldsvor

elevstemnet2017_2

elevstemnet2017_3

elevstemnet2017_4

elevstemnet2017_5

elevstemnet2017_6

elevstemnet2017_7

elevstemnet2017_8

elevstemnet2017_9

elevstemnet2017_10

elevstemnet2017_11

elevstemnet2017_12

elevstemnet2017_13

elevstemnet2017_14

elevstemnet2017_15

elevstemnet2017_16

elevstemnet2017_17

elevstemnet2017_18

elevstemnet2017_19

elevstemnet2017_20

elevstemnet2017_21

elevstemnet2017_22

elevstemnet2017_23

elevstemnet2017_24

elevstemnet2017_25

elevstemnet2017_26

elevstemnet2017_27

elevstemnet2017_28

elevstemnet2017_29

elevstemnet2017_30

elevstemnet2017_31

elevstemnet2017_32

elevstemnet2017_33

elevstemnet2017_34

elevstemnet2017_35

elevstemnet2017_36


_6161373
Fredag 16.juni var det ein historisk dag på Framnes: Den nye storstova, idrettshallen Framnes Arena, vart offisielt opna med innhaldsrik og storslått fest.
Det aller meste har gått etter planen, hallen stod ferdig slik den skulle til rett tid. Det er høgste grad forståeleg at folk let seg imponera over både byggeprosessen og det ferdige resultatet! Det var på sin plass å bruka tid på å takka dei som har stått på for å sikra det gode resultat innanfor gjeldande budsjettramme.
Ei lang rekkje innslag på scena og ein felles kakefest etterpå vart eit fint punktum for byggeprosjektet og ein god start på sommarens storsamling for Indremisjonssamskipnaden.
Skulen kan sjå fram mot ein spennande haust med eit nytt og tenleg bygg!

Sjå fleire foto HER!

Tekst og foto: Lars A. Oma
_6161448
kakefoto2

planting_ved_hallen_3

Elevane på Framnes kan meir enn å studera teoretiske fag. Dei tek gjerne eit tak i praktisk arbeid også! I dag har elevar frå fleire klassar delteke i planting utanfor den nye hallen, og i støvsuging og støvtørking innandørs.
Ifølgje primus motor Odd Inge Austevoll har elevane vore svært effektive og flinke. Manga av plantene er allereie i jorda, i tråd med planteplanen. Om lag 170 planter, fordelt på sortane Spiraea, Rhod.yak, Aronia, søylekirsebær, Rhod.hybrid, Taxus og Stephanandra, skal plantast. Det kjem utvilsamt til å bli flott rundt hallen!
Plantene er levert av Gimle platneskule og hagesenter i Vikøy.
På bileta ser me elevar frå fysikk-klassen på VG2.
Inne i hallen møtte me på Oddvin Teigen, som har lagt ned ein formidabel dugnadsinnsats i den nye idrettshallen.
Takk for innsatsen alle saman!

Tekst og foto: Lars A. Oma

planting_ved_hallen_5

framneshalvya

Velkommen til årets elevstemne!
Årets elevstemne nærmar seg med stormsteg. Helga 23. - 25. juni kan me på nytt samlast til mimring og godt stemneprogram på gamle tomter!
Me ynskjer alle tidlegare elevar og lærarar hjarteleg velkomne; om de er jubilantar, tilsette, gamle eller nye elevar. Dersom du ikkje allereie har meldt deg på, så kom igjen: Meld deg på i dag! God mimring og mat for kropp og sjel ventar på deg! På stemnet er det rom for minner og livserfaringar av ulikt slag!

Og så får du sjå nærare på den nye idrettshallen, Framnes Arena...

Du finn meir info om elevlaget og stemnet HER:

Vel møtt!