Korte fakta om Framnes:


 • Framnes vart grunnlagt i 1897 av Thina og Johannes Brandtzæg (skulpturen på det øvste biletet) som kjøpte Framnes-halvøya (Prestholmen) og bygde ein ungdomsskule/følkehøgskule. Året etterpå vart det òg starta opp ein misjonsskule som seinare vart flytta til Fjellhaug i Oslo.
 • I 1996 vart folkehøgskuledrifta lagt ned og Framnes starta som vidaregåande skule, men framleis med internat.
 • Skulen har no omlag 260 elevar.
 • Framnes er i dag ein treårig vidaregåande skole med idrettsfag og studiespesialisering. Me har elevar frå heile landet.
 • Skulen er ein kristen friskule med offentleg godkjenning og eksamensrett. Framnes halvøya og bygningane er eigde av Indremisjonssamskipnaden. Skulen vert driven av Indremisjonssamskipnaden saman med Indremisjonsforbundet (ImF).gamlesalenNY2
 • Trass i ei lang historie som skule har Framnes no mange relativt nye og tenelege bygg. Det nyaste bygget er eit internat som vart ferdig i oktober 2000.
Framnes i 1922
 • Framnes har eit moderne og godt utstyrt skuleanlegg med gymsal, symjebasseng, beachvolleyballbane, treningsrom, eit lite bibliotek m.m..
 • Framnes ligg idyllisk på ei halvøy som stikk ut i Hardangerfjorden, omkransa av flotte fjell, omlag 3,5 km frå Norheimsund i Kvam Herad i Hardanger.
 • Det er muleg å leige delar av skulen for kurs eller liknande.
  Ta kontakt med skulen.
 • Framnes tok imot ei gruppe sivile fangar fra Telavåg fram til mai 1944. Les meir om dette på Nordsjøfartsmuseet.

Framnes songen


Illustrasjon: Framnessongen

Hans Woll 1888 (melodi: Himmelse Fader/Ungdommens Frelser)

I som er givet fremtidsarv i eie.
I som er livet langt med lyse veie.
Måtte i have livets beste gave
med på den fristende ferd.


Kun hvis I bygger huset på en klippe,
truende skygger vil jer livsvei slippe.

 Kun hvis Gud Fader aldri I forlater,

lykken vil føle jert fjed.


Fristende dage vandrer I til møte.
Hell dem der vraker hva de onde bøde.
Hell eder unge, om I alltid sjunge
sangen om julenattens fred.

Gud være ære i sitt høye rike.
Han vil oss lære hvortil vi skal hige.
Brave i verden, dyktige til ferden
mot det forjettede land.