mijoavdelinga

Kristine Husa, Martine Vik Sønstabø og Katrine Brakvatne arbeider saman med lærar John-Sindre Sætrenes for å legge til rette for godt miljø og trivsel for både internatbuarar og heimebuarar dette skuleåret.
Den viktigaste oppgåve som miljøarbeidarar er å skapa trivsel blant elevane. I vekedagane vert det til dømes arrangert møter, KRIK, bibelgrupper og andre aktivitetar, mens det i helgane er større arrangement for dei elevene som er igjen på tunet, og heimebuarane.
Miljøarbeidarane vil gjera sitt beste for at alle skal ei god fritid på skulen!

Foto: Lars A. Oma