studiespes_NY


Du som vel studiespesialisering, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Fyrste året har du berre fellesfag. Det andre året må du velje fordjuping innan eit av programområda  realfag eller samfunnsfag/økonomi/språkfag. 

Studiespesialisering gir det breiaste grunnlaget for vidare studiar ved høgskuler og universitet. Har du spesielle framtidsdraumar, bør du sjekke nøye kva fagkombinasjonar som vert krevd før du gjer dine val av programområde og fag.

Under kan du lasta ned ein samla presentasjon av programfaga (Idrettsfag og studiespesialisering):