Idrettsfag Vg3

fotball_-_1

Fellesfag

4t Historie

6t Norsk

3t Religion og etikk

Felles programfag (17 timer/veke)

5t Aktivitetslære

3t Idrett og samfunn

4t Treningsleiing

5t Treningslære

Valfrie programfag (5 timer/veke)
Du skal velje eit av faga nedanfor

5t Breddeidrett

5t Friluftsliv

5t Toppidrett fotball

5t Breddeidrett fotball

5t Individuell toppidrett

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå II på Vg3. Da kan du ikkje velje valfritt  programfag i 3. klasse.

Dersom du ynskjer meir informasjon om faga kan du gå inn HER