Besøksadresse
Vikøyvegen 280
5600 Norheimsund

Sentralbord
56 55 05 00

E-post
postmottak@framnes.vgs.no

Administrasjon og stab

Navn Stilling Telefon
Harald Voster Rektor 56 55 05 02
Jostein Moldsvor Inspektør 56 55 05 03
Odd Inge Austevoll Inspektør 56 55 05 04
Lisbeth Fredheim Oma Studie- og yrkesrådgjevar 56 55 05 26
Geir Johnny Undal Spesialpedagogisk rådgjevar 56 55 05 27
Norunn R. Løyte Skulesekretær 56 55 05 01
Tor Tveitane IKT-leiar 56 55 05 55
Bjørghild Norheim Økonomisekretær (ute i permisjon) 56 55 05 00
Lars Arvid Oma Webredaktør og informasjonsmedarbeidar 56 55 05 59