Skip to content

Trivsel er viktig for å kunna veksa og utvikla seg. Me prøver etter beste evne å hjelpatil med ei meiningsfull fritid, og me legg også til rette for at den enkelte sjølv skalkunna ta tak i sine interesser.