Utfordrande tider for elevstemnet

På grunn av koronasituasjonen greidde me ikkje å arrangere elevstemne i sommar. Slik situasjonen er no, er me òg usikre på korleis me kan gjennomføre elevstemnet sommaren 2021. Me må gjere vurderingar utover etterjulsvinteren, etter kvart som me får signal frå styresmaktene.

Me vurderer å invitere berre 4 kull frå dei som skulle hatt elevstemne i fjor, og 4 kull frå dei som er jubilantar til sommaren.

Styret har laga ei førebels skisse for elevstemnet:

Elevstemne 26. – 27. juni 2021

Laurdag 26. juni: Inviterer 5-års og 20-årsjubilantar frå begge årskulla, altså dei som var russ i år 2000, 2001, 2015 og 2016.

Søndag 27. juni: Inviterer 50-års og 60-årsjubilantar frå begge årskulla, altså følgjande årskull: 1959/60, 1960/61, 1969/70 og 1970/71.

Men som sagt: Dette må me vurdere utover etterjulsvinteren. Følg med her på Framnes si heimeside. Me satsar på å sende ut invitasjonar før påske. (Men det kan skje raske endringar når det gjeld pandemien. Korleis situasjonen er i juni 2021 er det ikkje sikkert me veit før nokre veker før.)

Styret

Last ned programmet her:

Elevstemne 2021