Skip to content

Karrierevegleiing på Framnes

Utgangspunktet:
«Me lærer ikkje for skulen, men for livet»

* Heile skulens ansvar
* Skal «gjennomsyre» skulens måtsetting og visjon
* Ta i bruk fagplanar enda meir aktivt
* Fokus på tema gjennom seminar, andaktar, undervising, satsing på interesse- og ferdigheitstestar
* Karrierevegleiing i eit bredt og smalt perspektiv:
BREDT: Informasjon, utdanningsmesser, gruppevegleiing og undervising
SMALT: Karrierevegleiingssamtale med den enkelte
* Eit heilskapeleg syn på karrierevegleiing med fokus på eigenkompetansen (kven er eg?, interesser, verdier, ferdigheiter),fag og yrkeskompetanse, og valkompetanse (korleis gjera gode val?). Det er viktig at eleven har innsyn for å ha/ta utsyn!