Det er ikkje ledige faste stillingar på Framnes akkurat no, men ta gjerne kontakt med skuleleiinga dersom du kan tenkja deg å arbeida på skulen ein gong i framtida!

 

Har du lyst til å bli miljøarbeidar for skuleåret 2021/2022?
Du finn annonsa her: