Det er ikkje ledige stillingar på Framnes akkurat no, men ta gjerne kontakt med skuleleiinga dersom du kan tenkja deg å arbeida på skulen ein gong i framtida!