Skip to content

Misjonsprosjektet 2021 – 2022 (MUG) går til Misjon uten grenser. Pengane som russen på Framnes samlar inn dette skuleåret går til arbeidet MUG driv i Moldova.

Målet er å hjelpe flest mogleg familiar i Moldova til å kunne stå på eigne bein.

I Moldova er meir enn 40.000 born i lange perioder forlatt av mamma og pappa. Fortvilte foreldre manglar inntekt og slit med å forsørge borna sine. Nøden tvingar dei utanlands for å finne arbeid. Denne nauda vil russen kjempa mot.

– Me ønskjer å hjelpe familiane med å skaffe seg arbeid der dei bur, og slik hindre at foreldre må reisa til utlandet for å skaffe inntekt. Det vert hjelp til sjølvhjelp.