Skip to content

Tidlegare misjonsprosjekt

2021/22: Misjon uten grenser, Moldova
2020/21: MAF, Papua Ny Guinea
2019/20: Kristent Nettverk/Filippinene
2018/19: Normisjon/India
2017/18: Himalpartner/Nepal
2016/17: NSP-Aid, Kenya
2015/16: Mercy Ships, Madagaskar
2014/15: Normisjon, Bangladesh
2013/14: Evangelisten, India
2012/13: MAF, Tanzania
2011/12: Mercy Ships, Liberia
2010/11: CHRISK, Tanzania
2009/10: NLM, Indonesia
2008/09: Åpne Dører, Bangladesh
2007/08: NLM, Etiopia
2006/07: Normisjon, Mali
2005/06: Normisjon, Equador
2004/05: Samemisjonen, Russland
2003/04: Mari og Njål Haugland, Tunisia
2002/03: Normisjon, Equador
2001/02:
2000/01: NMS, Madagaskar
1999/00: NLM, Etiopia
1998/99: Åpne Dører, Egypt
1997/98: Åpne Dører, Egypt