På grunn av koronapandemien vil ein stor del av dei faste arrangementa framover bli endra. Der vert lagt ut informasjon på startsida på denne nettstaden, og på Facebook.

Les smittevernbrosjyra her

Det tradisjonelle arrangementet “Open helg”, som skulle gå av stabelen  20. februar 2021, er AVLYST på grunn av koronapandemien. Arbeidet med å laga ein digital variant er allereie i gang!

Sjå programmet her: opendagFramnes2021

Faste arrangement gjennom året:

Foreldrelaurdag i overgangen oktober/november:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar («langt») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Foreldrelaurdag i starten av februar:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1,5 timar.
Klassesamling («kort») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Avslutningsfest for Vg3 i juni:
Festmiddag kl. 16.00.
Fest i idrettshallen etterpå.