Skip to content

På grunn av koronapandemien vil ein stor del av dei faste arrangementa framover bli endra. Der vert lagt ut informasjon på startsida på denne nettstaden, og på Facebook.

Les smittevernbrosjyra her

Det tradisjonelle Open helg-arrangementet på Framnes, som vanlegvis er i månadsskiftet november/desember, vert også denne gongen erstatta med ein digital versjon – med live-sending 15. januar. Me kjem tilbake med nærare informasjon om sendinga.

 

Faste arrangement gjennom året: (under normale forhold)

Foreldrelaurdag i overgangen oktober/november:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar («langt») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Foreldrelaurdag i starten av februar:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1,5 timar.
Klassesamling («kort») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Avslutningsfest for Vg3 i juni:
Festmiddag kl. 16.00.
Fest i idrettshallen etterpå.