Faste arrangement på Framnes

Her får du ein kort informasjon om nokre faste arrangement på Framnes der foreldre er invitert. Detaljert program blir sendt heim til foreldre ca. 3 veker før arrangementet, samt lagt ut på heimesida.

Skulestart:
Opningssamling kl. 12.00. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar etterpå der det er val av ein fast representant og ein vararepresentant til foreldrerådet. Startsamtalar for nye elevar fredag kveld eller laurdag.
Møte i foreldrerådsutvalet.

Foreldrelaurdag i overgangen oktober/november:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar («langt») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Foreldrelaurdag i starten av februar:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1,5 timar.
Klassesamling («kort») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Avslutningsfest for Vg3 i juni:
Festmiddag kl. 16.00.
Fest i idrettshallen etterpå.