Endra dato for foreldrelaurdagen i februar 2020

Me må dessverre endre dato for foreldrelaurdagen i februar,  frå 1. febr. til laurdag 8. februar.

Fagleg-pedagogisk dag i Bergen har i «alle år» vore første fredagen i februar. Då reiser dei fleste lærarane til Bergen for fagleg påfyll.
Framnes brukar denne dagen som ein skuledag. Vg3 sit på Framnes med heildagsprøve, mens Vg1 og Vg2 får ein skrivedag i norsk. Den dagen treng dei ikkje å sitte på Framnes å skrive, så mange reiser heim og får seg ei langhelg. Me har difor unngått å ha foreldrelaurdag dagen etter fagleg-pedagogisk dag. Men no ser me at fagleg-pedagogisk dag er lagt til fredag 31. januar. (Dette har kanskje vore bestemt lenge, men det er først no me har oppdaga det sidan praksisen altså har vore første fredag i februar.
Me har difor no vedtatt at me må flytte foreldrelaurdagen til 8. februar. (Då er me dessverre inn i første helga av vinterferien i Rogaland igjen.)Håper ikkje dette fører til problem for så veldig mange.

Med beste helsing
Jostein Moldsvor
Inspektør

VELKOMMEN TIL FORELDREDAG 8.FEBRUAR


PROGRAM:

Kl. 08.00-09.30 Obligatorisk undervisning i klasserom – sjå Canvas
« 09.45-11.15 Seminar m/Terje Forsberg i Auditoriet. Ope for alle
« 11.30-13.00 Fellessamling i Framnes Arena for elevar/foreldre

VG1 og VG2:
Kl. 13.05-14.05 Klassesamling for elevar/foreldre, leia av foreldra sin klassekontakt Stad: 1A i klasserom G1 1B i Biologirom 2.etg 1C Gamlesalen
2A i rom 2, 2B i rom 1, 2C i G3
« 14.10-18.30 Elevar m/foreldre kan møte kontaktlærar el. andre

VG3:
Kl. 13.00 Middag for vg3 elevar/foresatte
« 13.30-14.30 Klassesamling for elevar og foreldre, leia av foreldra sin klassekontakt Stad: 3A i rom 6, 3B i rom 7 og 3C i Arena
« 14.30-18.30 Elevar m/foreldre kan møta kontaktlærar el. andre tilsette

GJELD ALLE KLASSETRINN:
Kl. 15.00-17.00 Foreldrerådsmøte i Rom 7 (underetasje) « 15.00-18.00 Misjonsprosjektet sin basar i Peisestova

MÅLTIDER:
Kl. 13.00 – 15.00 MIDDAG i matsalen og kl. 18.45 – 19.30 KVELDS
Kaffi/kaker/kiosk i Peisestova frå kl 13

Pris for middag (påfyll er gratis, kvelds er inkludert) Vaksen: 100,- Born: 50,- Familie: 250,-
NB! Me bed om innbetaling til kontonr 3000.17.21034. Merk betalinga: Mat foreldredag.

BASSENGET ER OPE FRÅ 14-16 MED GODKJENDE BADEVAKTER
KR 50,- PR PERSON

Faste arrangement gjennom året:

Foreldrelaurdag i overgangen oktober/november:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar («langt») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Foreldrelaurdag i starten av februar:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1,5 timar.
Klassesamling («kort») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Avslutningsfest for Vg3 i juni:
Festmiddag kl. 16.00.
Fest i idrettshallen etterpå.