På grunn av koronapandemien vil ein stor del av dei faste arrangementa framover bli endra. Der vert lagt ut informasjon på startsida på denne nettstaden, og på Facebook.

Les smittevernbrosjyra her

Foreldredagen 31.oktober:

På grunn av den nye innskjerpinga i dei nasjonale smittevernreglane, og etter tilråding frå kommunelegen i Kvam, vert foreldredagen 31.10 avlyst. Det vert i staden arrangert klassemøter på Teams. Følg med på innkalling frå kontaktlærarane. Det vert klassevise foreldremøter.

Det tradisjonelle arrangementet “Open helg” vert flytta frå 28.-29. november til 19.-21. februar 2021, på grunn av koronapandemien.

Faste arrangement gjennom året:

Foreldrelaurdag i overgangen oktober/november:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar («langt») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Foreldrelaurdag i starten av februar:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1,5 timar.
Klassesamling («kort») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Avslutningsfest for Vg3 i juni:
Festmiddag kl. 16.00.
Fest i idrettshallen etterpå.