Faste arrangement på Framnes

Her får du kort info om nokre faste arrangement på Framnes der foreldre er invitert. Detaljert program blir sendt heim til foreldre ca. 3 veker før arrangementet, samt lagt ut på heimesida.

Skulestart:

Opningssamling kl. 12.00. Varer ca. 1 time.

Klassesamlingar etterpå der det er val av ein foreldrerådsrepresentant og ein vara frå kvar klasse. Startsamtalar for nye elevar fredag kveld eller laurdag.

Foreldrelaurdag i overgangen oktober/november:

Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1 time.

Klassesamlingar («langt») og Foreldrerådsmøte etterpå.

Foreldre kan tinge samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Foreldrelaurdag i starten av februar:

Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1,5 timar.

Klassesamling («kort») og Foreldrerådsmøte etterpå.

Foreldre kan tinge samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Avslutningsfest for Vg3 i juni:

Festmiddag kl. 16.00.

Fest i idrettshallen etterpå.