Arrangement i 2019

Opningshelga 

 Fredag 16.08.

(Det er ikkje obligatorisk frammøte denne dagen.)

16.00-23.00:    Innkvartering kan starte

17.00-20.00:    Startsamtale for nye elevar og føresette. (Innkalling kjem i posten)

19.00-20.00:    Kveldsmat (fleksi)

24.00:              Inn på eigne rom for å sova.

Laurdag 17.08.

Laurdag er obligatorisk skuledag, og me ber alle møta til Opningsamværet kl.12.00.

Avgangselevane vil ha ulike arrangement denne dagen for å samle inn penger til misjonsprosjektet.

08.30-09.30:   Frukost (fleksi)

09.30-12.00:   Innkvartering fram til opningssamlinga (Innkvarteringa held fram frå kl. 13.00.)

09.30-11.50:   Startsamtale for nye elevar og føresette

12.00-13.00:   Opningssamling i Framnes Arena

13.05-14.05:   Klassesamlingar (Val av foreldrerådsrepresentant)

14.00-15.30:   Middag (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

14.10-14.30:   Faddermøte for nye elevar i auditoriet

15.15-16.00:   Samling i auditoret for nye elevar og føresette.     

16.00-17.00:   Foreldrerådsmøte, rom 4. (Ein foreldrerådsrepresentant frå kvar klasse)

16.00-19.00:   Startsamtale for nye elevar og føresette (Innkalling kjem i posten)

16.15-18.00:   Basar i daglegstova. Misjonsprosjektet

18.30-19.30:   Kveldsmat (fleksi) for elevar, føresette og tilsette

20.00:              Bli-kjent-samling for elevane. Viss veret er fint, vert det grilling i etterkant av samlinga.

23.30:              Heimreise for heimebuarane

24.00:              Inn på internata og inn på eigne rom for å sove

Søndag 18.08.: Eige program

 

Faste arrangement på Framnes

Her får du ein kort informasjon om nokre faste arrangement på Framnes der foreldre er invitert. Detaljert program blir sendt heim til foreldre ca. 3 veker før arrangementet, samt lagt ut på heimesida og Facebook.

Skulestart:
Opningssamling kl. 12.00. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar etterpå der det er val av ein fast representant og ein vararepresentant til foreldrerådet. Startsamtalar for nye elevar fredag kveld eller laurdag.
Møte i foreldrerådsutvalet.

Foreldrelaurdag i overgangen oktober/november:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar («langt») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Foreldrelaurdag i starten av februar:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1,5 timar.
Klassesamling («kort») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Avslutningsfest for Vg3 i juni:
Festmiddag kl. 16.00.
Fest i idrettshallen etterpå.