Endra dato for foreldrelaurdagen i februar 2020

Me må dessverre endre dato for foreldrelaurdagen i februar,  frå 1. febr. til laurdag 8. februar.

Fagleg-pedagogisk dag i Bergen har i «alle år» vore første fredagen i februar. Då reiser dei fleste lærarane til Bergen for fagleg påfyll.
Framnes brukar denne dagen som ein skuledag. Vg3 sit på Framnes med heildagsprøve, mens Vg1 og Vg2 får ein skrivedag i norsk. Den dagen treng dei ikkje å sitte på Framnes å skrive, så mange reiser heim og får seg ei langhelg. Me har difor unngått å ha foreldrelaurdag dagen etter fagleg-pedagogisk dag. Men no ser me at fagleg-pedagogisk dag er lagt til fredag 31. januar. (Dette har kanskje vore bestemt lenge, men det er først no me har oppdaga det sidan praksisen altså har vore første fredag i februar.
Me har difor no vedtatt at me må flytte foreldrelaurdagen til 8. februar. (Då er me dessverre inn i første helga av vinterferien i Rogaland igjen.)Håper ikkje dette fører til problem for så veldig mange.

Med beste helsing
Jostein Moldsvor
Inspektør

Faste arrangement gjennom året:

Foreldrelaurdag i overgangen oktober/november:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1 time.
Klassesamlingar («langt») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Foreldrelaurdag i starten av februar:
Fellessamling kl. 11.45. Varer ca. 1,5 timar.
Klassesamling («kort») og Foreldrerådsmøte etterpå.
Foreldre kan tinga samtale med kontaktlærarane og evt. andre.

Avslutningsfest for Vg3 i juni:
Festmiddag kl. 16.00.
Fest i idrettshallen etterpå.