Skip to content

Framnes har 4 internat med plass til ca 225 elevar. Alle bygg på Framnes (bortsett frå Gamlesalen frå 1897) har namn som ender på «heim». Dei elevane som bur på skulen er fordelte på internatbygga «Framheim», «Nesheim», «Fjordheim» og «Strandheim».