Skapar godt miljø for elevane

Miljøarbeidarane gjer ein viktig innsats for elevane på Framnes. Årets miljøteam, Ole Martin Solsvik, Karina Kristoffersen og Asbjørn Mo gjer det dei kan for å skapa trivsel og aktivitet.

Me har slått av ein prat med Asbjørn, som representant for årets team. Han kjem frå utkanten av Trondheim, og har sjølv vore elev på Framnes i to år. Han starta i 2. klasse.

– Kvifor ville du bli miljøarbeidar?

– For å kunna gje elevane eit år som er like godt som det eg fekk. Då eg sjølv var elev, såg eg den gode jobben miljøavdelinga gjorde, og eg ville sjølv bidra til at folk skulle ha det bra.

– Kan du fortelja litt om kva de gjer på miljøavdelinga?

– Ein vanleg dag kan handla om mykje forskjellig. Når elevane er på skulen er det tid for planlegging, innkjøp til eventuelle arrangement, opplading til neste «økt». Etter skuletid er me sosiale og tek kontakt med elevane, snakkar med dei, passar på at dei har det bra, og engasjerer dei, fortel Asbjørn.

– Miljøavdelinga har ein del faste rutinar i kvardagen. Det er møte kvar onsdag, KRIK-samling kvar torsdag, og helgeaktivitetar frå fredag til søndag.

– Korleis har året vore så langt?

– Det har vore veldig fint! Det er kjekt å bli kjent med elevane og få ein nærare relasjon til dei. Det er alltid like kjekt å helsa på nye. Me trivst veldig godt i jobben, og ser fram til resten av året.

– Kva typar arrangement har de stelt i stand?

– Me har arrangert alt frå showquiz til 80-tals-helg. Me trivst med å arrangere, og likar å sjå at folk engasjerer seg og gler seg!

Miljøarbeidarane ser fram til å planlegge nye aktivitetar resten av skuleåret. Det er stadig kjekke ting på gang, mellom anna aktivitetar som kan gå over lenger tid.

– Det kjekkaste med å vera miljøarbeidar er å få høve til å gje, samstundes som ein får! seier Asbjørn.