Miljøarbeidarane gjer ein viktig innsats for elevane på Framnes. Årets miljøteam, Ole Martin Solsvik, Viljar Utvik og Asbjørn Mo, gjer det dei kan for å skapa trivsel og aktivitet.

 

– Kvifor ville de bli miljøarbeidarar?
– På grunn av at me ville gje noko tilbake til Framnes, skulen som har gjeve oss så mykje. Samstundes syntes me det høyrdes ut som ein kjekk jobb der me kunne gje av oss sjølve, og få veldig mykje tilbake. På same tid får me erfaringar som me ikkje har hatt før.
– Kva gjer de på miljøavdelinga?
– Me arrangerer møter 1-2 gonger i veka, der me samlast til lovsong og andakt.  Det er også krik-samlingar og andre arrangement. Mykje skjer i helgane, alt frå turneringar til andre typar konkurransar og leikar. Me prøver å variere mest mogleg for å nå alle elevane. I år har det kanskje vore ekstra spesielt, men også vanskeleg, på grunn koronapandemien.
– Korleis har oppstarten vore?
– Veldig grei! Me har blitt kjende med mange nye elever, og me opplever at elevane aldri før har vore så gira på å vera med som denne hausten.
– Kva typar arrangement har de stelt i stand?
– Me har hatt alt frå kreativ verkstad, turneringar, lakenvolleyball, internat-pynte-konkurranse og søndagstur, til krik, bønnevandring, lovsongkveld osv.
– Kva er det kjekkaste med å være miljøarbeider?
– Å bli kjent med alle dei flotte elevane, og det å kunne «vere der» for dei, og lære dei å bli kjent med Jesus.  Det er godt å kunna vera ein som dei kan stola på. Det er utrolig mykje kjekt med jobben, me opplever alt frå «store» til «små» stunder. Me har veldig mange gode minner allereie.
– Kva planer har de framover?
– Å samla elevene enda meir, bygge eit godt fellesskap, bli kvitt korona og sørge for at elevane trivst og har det kjekt.