NB! På grunn av koronapandemien blir det ikkje felles skulestart til hausten. Det nye er at VG1-elevar og andre nye elevar kjem laurdag 15.08, medan elevane i VG2 og VG3 kjem søndag (dagen etter).

Skulerute 2020-haust 2020
Skulerute 2020-vår 2021