Skip to content

Det er gode grunnar til å søkje Framnes!

Her møter du:

* Ein god skule og flinke lærarar
* Idrettsfag og studiespesialisering
* Kreativt og godt miljø
* Engasjerte elevar
* Gode vener
* Mange fysiske aktivitetar
* Noregs vakraste skuletomt, ved Hardangerfjorden
* Gode støttespelarar på ein av Noregs største internatskular

Søknadsfristar: Vanleg søknad: 1. mars. 

Søknad på særskildt grunnlag: 1. februar

EIN SKULE FOR FELLESSKAP, FRAMTID OG VEKST!

SØK HER!