Skip to content

Idrettsfag Vg1

Fellesfag
5t Engelsk
4t Framandspråk *
5t Matematikk praktisk
5t Naturfag
4t Norsk
2t Kristendom

Felles programfag (7 timer pr. veke)
5t Aktivitetslære
2t Treningslære

Valfrie programfag (5 timer pr. veke)
Du skal velja eitt av faga nedanfor
5t Toppidrett fotball
5t Toppidrett volleyball
5t Toppidrett individuell (Nb! Eigne krav.)
5t Breiddeidrett

* Har du hatt framandspråk på ungdomsskulen kan du fortsette med spansk II eller tysk II i Vg1 og Vg2. Har du ikkje hatt framandspråk i ungdomsskulen må du på Framnes ha tysk I i alle tre åra.