Idrettsfag Vg1

Fellesfag
5t Engelsk
4t Framandspråk, nivå I eller II
5t Matematikk praktisk
5t Naturfag
4t Norsk
2t Kristendom

Felles programfag (7 timer pr. veke)
5t Aktivitetslære
2t Treningslære

Valfrie programfag (5 timer pr. veke)
Du skal velja eitt av faga nedanfor
5t Toppidrett fotball
5t Toppidrett volleyball
5t Toppidrett individuell (Nb! Eigne krav.)
5t Breiddeidrett