Idrettsfag Vg2

Fellesfag
4t Framandspråk, nivå I eller II
2t Geografi
2t Historie
3t Matematikk praktisk
4t Norsk
3t Samfunnsfag
2t Kristendom

Felles programfag (12 timer/veke)
5t Aktivitetslære
2t Treningsleiing
3t Treningslære
2t Idrett og Samfunn

Valfrie programfag (5 timer/veke)
Du skal velja eitt av faga nedanfor:
5t Toppidrett fotball
5t Toppidrett volleyball
5t Toppidrett individuell
5t Breiddeidrett
5t Friluftsliv