Skip to content

Idrettsfag Vg2

Fellesfag
4t Framandspråk (tysk I, tysk II eller spansk II)
2t Geografi
2t Historie
3t Matematikk praktisk
4t Norsk
3t Samfunnsfag
2t Kristendom

Felles programfag (12 timer/veke)
5t Aktivitetslære
2t Treningsleiing
3t Treningslære
2t Idrett og Samfunn

Valfrie programfag (5 timer/veke)
Du skal velja eitt av faga nedanfor:
5t Toppidrett fotball
5t Toppidrett volleyball
5t Toppidrett individuell
5t Breiddeidrett
5t Friluftsliv

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3.