Skip to content

Idrettsfag Vg3

Fellesfag
4t Historie
6t Norsk
3t Religion og etikk

Felles programfag (17 timer/veke)
5t Aktivitetslære
3t Idrett og samfunn
4t Treningsleiing
5t Treningslære

Valfrie programfag (5 timer/veke)
Du skal velja eitt av faga nedanfor
5t Toppidrett fotball
5t Toppidrett voleyball
5t Toppidrett individuell
5t Breiddeidrett
5t Friluftsliv

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3, og du kan ikkje velja programfag i 3. klasse.