Skip to content

Obligatoriske idrettsfag

Ultimate bredde

Idrettsfag Vg1

Felles programfag (7 timer pr. veke)
5t Aktivitetslære
2t Treningslære

Fellesfag
5t Engelsk
4t Framandspråk *
5t Matematikk praktisk
5t Naturfag
4t Norsk
2t Kristendom

Valfrie programfag (5 timer pr. veke)
Velg mellom toppidrett fotball / volleyball / individuell og breiddeidrett

* Har du hatt framandspråk på ungdomsskulen kan du fortsette med spansk II eller tysk II i Vg1 og Vg2. Har du ikkje hatt framandspråk i ungdomsskulen må du på Framnes ha tysk I i alle tre åra.

Idrettsfag Vg2

Felles programfag (12 timer/veke)
5t Aktivitetslære
2t Treningsleiing
3t Treningslære
2t Idrett og Samfunn

Fellesfag
4t Framandspråk (tysk I, tysk II eller spansk II)
2t Geografi
2t Historie
3t Matematikk praktisk
4t Norsk
3t Samfunnsfag
2t Kristendom

Valfrie programfag (5 timer/veke)
Velg mellom toppidrett fotball / volleyball / individuell, breiddeidrett og friluftsliv.

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3.

Obligatoriske Idrettsfag
Km volley insta b

Idrettsfag Vg3

Felles programfag (17 timer/veke)
5t Aktivitetslære
3t Idrett og samfunn
4t Treningsleiing
5t Treningslære

Fellesfag
4t Historie
6t Norsk
3t Religion og etikk

Valfrie programfag (5 timer/veke)
Velg mellom toppidrett fotball / volleyball / individuell, breiddeidrett og friluftsliv.

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3, og du kan ikkje velja programfag i 3. klasse.