Søkjar

Kontaktinformasjon til forsørgjar

Annan forsørgjar

Dersom skulen også skal sende opplysningar om deg til ein annan person enn den/dei du har oppgjeve under "Forsørgjar" gjev du opplysningar om det her.

Eg søker følgjande utdanning

Førsteval:

Andreval:

Språk

Språk i ungdomsskulen:

Obligatorisk framandspråk:
Tysk 1
Obligatorisk framandspråk:
Tysk 2
Obligatorisk framandspråk:
Tysk 1Spansk 2
Obligatorisk framandspråk:
Tysk 1

Romval

Internatplass
Eg ønskjer å bu på internatet.

Særskild grunnlag

Søknaden gjeld for særskild grunnlag (må dokumenterast, frist 1. febr)

All skulegang etter grunnskulen

Karaktergrunnlaget frå 1. termin («julekarakterer») må skannast og sendast som vedlegg til postmottak@framnes.vgs.no,

evt sendast med vanleg postgang til: Framnes KVGS, Vikøyvegen 280, 5600 Norheimsund.

Stadfesting

Eg stadfestar at eg har lest, forstått og godtatt det som står her.
[recaptcha]