Skip to content

  Søkjar

  Kontaktinformasjon til forsørgjar

  Annan forsørgjar

  Dersom skulen også skal sende opplysningar om deg til ein annan person enn den/dei du har oppgjeve under "Forsørgjar" gjev du opplysningar om det her.

  Eg søker følgjande utdanning

  Førsteval:

  Andreval:

  Språk

  Språk i ungdomsskulen:

  Obligatorisk framandspråk:
  Tysk 1

  Obligatorisk framandspråk:
  Tysk 2

  Obligatorisk framandspråk:
  Tysk 1Spansk 2

  Obligatorisk framandspråk:
  Tysk 1

  Romval

  Internatplass
  Eg ønskjer å bu på internatet.

  Særskild grunnlag

  Søknaden gjeld for særskild grunnlag (må dokumenterast, frist 1. febr)

  All skulegang etter grunnskulen

  Karaktergrunnlaget frå 1. termin («julekarakterer») må skannast og sendast som vedlegg til postmottak@framnes.vgs.no,

  evt sendast med vanleg postgang til: Framnes KVGS, Vikøyvegen 280, 5600 Norheimsund.

  Stadfesting

  Eg stadfestar at eg har lest, forstått og godtatt det som står her.

  [recaptcha]