Studiespesialisering

Studiespesialisering gir det breiaste grunnlaget for vidare studium ved høgskule og universitet. Det første året har du fellesfag. Det andre året vel fordjuping innan eit av programområda realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Det er ein god idè å sjekke grundig kva fag som krevst for å komme inn på dei ulike studia dersom du veit kva du vil bli.

Du kan velja mellom følgjande programområde når du byrjar på VG2/VG3:

  1. A) Realfag (t.d. matte, fysikk, kjemi, biologi)
    B) Språk, samfunnsfag og økonomi (t.d. engelsk, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, media, psykologi)

Valfrie fag frå idrett

I tillegg til å ta studiespesialisering kan du velje ulike praktiske idrettsfag. Nokre tilbyr me frå VG1, andre frå VG2. Toppidrett fotball, toppidrett volleyball, breiddeidrett og telemark er døme på slike idrettar.